Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 14.12.2020

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 14.12.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Toimielinpöytäkirjojen sähköinen tarkastaminen ja allekirjoittaminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Ikävoimainen Oulu - Oulun kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma 2021-2030. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

Ohjelmaan tehtiin seuraavat muutokset (muutokset lihavoituina): Teema 1. VÄLITÄMME IKÄÄNTYNEISTÄ JA OSALLISTAMME HEITÄ. Ehkäisemme ikäihmisten köyhyyttä tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä vahventamalla ikäihmisten tukea myös talouden osalta. Etsimme aktiivisesti yritys- ja järjestöyhteistyön kautta ikääntyneiden työllistämiseen erikoistuneita toimijoita, joiden kautta työhaluiset ja työkuntoiset ikääntyvät voivat työllistyä omista lähtökohdista lähtien esim. osa-aikatyöhön.

Teema 4. EDISTÄMME TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA. Tarjoamme liikuntaneuvontaa eläkkeelle jääville.

3. Oulun Innovaatioallianssisopimus 2021 - 2027. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Valtio-kaupunki ekosysteemisopimus, Oulun kaupunki. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Oulun kaupungin laajakaistatuen myöntämisperusteet. Asia jätettiin pöydälle.

6. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2320, Tuiran kaupunginosa (Kangastie 1, 3, 5, 9 ja 11). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Toteuttamissopimus ja esisopimus tonttien vuokraamisesta, Kangastie 9-11. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Maahanmuuttajien osaamiskeskus -hanke. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Kehittämishankkeissa käyttämättä jääneiden määrärahojen siirto vuodelle 2020. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteet Oulun Tilapalvelut - liikelaitoksessa, ateria- ja puhtauspalvelun kokonaisulkoistus, vastaus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lähettämään täydennyspyyntöön. Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Vastaus valtuustoaloitteeseen Yliopistokaupunkistrategia. Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Yhdyskuntajohtajan viran väliaikainen hoitaminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

13. Yhdyskuntajohtajan viran haettavaksi julistaminen. Päätösesitys hyväksyttiin. Toiseksi viimeinen kelpoisuusehdon ranskalainen viiva muuttuu muotoon (muutos lihavoituna): Kaupunginhallitus päättää, että virkaan valittavalta edellytetään kokemusta vaativista johtamistehtävistä, toimialan ja elinkeinoelämän hyvää tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä englannin ja ruotsin kielen taitoa.

14. Uuden jäsenen valinta valtuustoryhmien puheenjohtajien toimikuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin.

15. Uuden jäsenen ja varajäsenen valinta kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajatoimikuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin.

16. Uuden jäsenen valinta Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokuntaan ja varajäsenen valinta neuvottelukuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin.

17. Uuden jäsenen ja varajäsenen nimeäminen seudulliseen joukkoliikennejaostoon, Tyrnävän kunnan edustajat. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

18. Uuden käräjäoikeuden lautamiehen valinta. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

19. Uuden jäsenen valinta vammaisneuvostoon. Päätösesitys hyväksyttiin.

20. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

21. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat