Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 15.11.2021

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 15.11.2021. Varsinainen pöytäkirja, josta ilmenee mm. talousarviokäsittelyn tarkat esitykset ja yksityiskohdat julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Maankäytön sopimusohjauksen lisäehdot ja suositukset esteettömyyden edistämiseksi Oulun asuntokohteissa. Asia jäi pöydälle.

2. Valtuustoaloite, Määräaikaisen henkilöstön vakinaistaminen hyvinvointipalveluissa. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Valtuustoaloite, Graffitiseiniä kaupunkiin. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Oulun Vesi -liikelaitoksen talousarviomuutos vuodelle 2021. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

5. Rakennuslautakunnan käyttötalouden muutosesitys TA2021. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Talousarvio 2022 ja -suunnitelma 2023-2024. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Kaupunginvaltuuston kokouksien 11.10.2021 ja 8.11.2021 päätösten täytäntöönpanot. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

9. Hankeselvitys Puolivälikankaan suuralueen varhaiskasvatus- ja nuorisopalveluiden järjestämiseksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat