Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 15.4.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 15.4.2019. Virallinen kokouspöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

 

Esityslista:

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

 

1. Infot: Sisäilmaongelmien ratkaisemisen toimintamalleista ja Oulun innovaatioallianssin (OIA) toteutuminen vuonna 2018. Merkittiin tiedoksi.

2. Lintulammen koulun hankeselvitys ja lisäselvitys. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Paikallinen virka- ja työehtosopimus Oulun Vesiliikelaitoksen 12 tunnin vuorotyökokeilusta. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Uuden jäsenen valinta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan sekä varapuheenjohtajan nimeäminen. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Kati Kurvi. Hän toimii toimikunnan varapuheenjohtajana.

5. Oikaisuvaatimus Konsernipalvelut –yksikön johtajan päätöksestä 15.2.2019 § 25. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelman raportointi v. 2018. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Oulun seudun koulutuskuntayhtymän nimen muuttaminen Koulutuskuntayhtymä OSAOksi. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Oulun kaupungin osallistuminen kuntarahoituksella Oulun Innovaatioallianssin toteuttamiin hankkeisiin, kevään 2019 hankehaku. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9. Oulun kaupungin osallistuminen kuntarahoituksella Oulun Innovaatioallianssin toteuttamiin hankkeisiin, muutokset jo päätettyihin hankkeisiin. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. Oulun kaupungin yksityistieavustuskäytäntöjen päivitys. Päätösesitykseen esittelijä lisäsi kohdan:” Yksityisteiden valaistus luovutetaan KORVAUKSETTA tiekuntien omaisuudeksi 30.9.2019 alkaen.” Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Kaupunginhallituksen, Business Oulu –liikelaitoksen johtokunnan ja yhdyskuntalautakunnan yhteinen seminaari koskien Oulun maankäytön toteuttamisohjelmaa (MATO) 2020-2024. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat