Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 16.1.2023

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 16.1.2023. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Liiketontin varaaminen Oulunportista, 564-31-50-4, Visiolinja 26, Siklatilat Oy. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2274, III kaupunginosa (Maunonkatu 2). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Asemakaavan muutos 564-2467, Toppilan kaupunginosa (Siilotie 2). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4.  Rakennusjärjestyksen muuttaminen. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle. 

5. Kaupunginvaltuuston päätöksen 31.10.2022 § 99 täydennys; Omavelkaisen takauksen myöntäminen  Oulun  Sivakka  Oy:lle. 

6. Välivuokrauksen sijoittuminen Oulun kaupunkiorganisaatiossa vuonna 2023 ja talousarvion määrärahamuutosesitys vuodelle 2023. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle. 

7. Takauksen antaminen Kalevan kisojen järjestämiseksi Oulussa vuonna 2026, Oulun Pyrintö ry. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle. 

8.  AV-alan tuotantokannustin 2023 Oulu. Päätösesitys hyväksyttiin. 

9. Työllä hyvinvointia –salkussa 2021 päättyneiden projektien tulokset. Merkittiin tiedoksi.

10. Työllisyyttä edistävien projektien kuntarahoituksen myöntämisperusteet vuodelle 2023. Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Uuden varajäsenen valinta sivistyslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

12. Työnantajan edustajien nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan toimikaudeksi2022-2025, muutoksia työnantajan edustajiin. Päätösesitys hyväksyttiin.

13.  Oulun kaupungin brändipäivä 27.1.2023. Päätösesitys hyväksyttiin. 

14.  Elämystalofoorumi Tampereella 9.2.2023. Päätösesitys hyväksyttiin, nimettiin Paavo J. Heinonen, Heikki Kontturi, Saija Hyvönen, Pia Hiltunen, Jarmo Husso, Eeva-Maria Parkkinen.

15. Toimielinten sähköisen kokouskutsun ja esityslistan jakelu. Päätösesitys hyväksyttiin.

16. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

17. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat