Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 16.11.2020

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 16.11.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

1. Oulun kaupungin laajakaistatuen myöntämisperiaatteet. Kaupunginjohtaja otti asian pois listalta.

2. Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen seudulliseen jätehuoltojaostoon. Päätösesitys hyväksyttiin, nimettiin varsinaiseksi edustajaksi Kalervo Ukkola ja varaedustajaksi Ville Luotola.

3. Kaupunginvaltuuston 9.11.2020 kokouksen päätösten täytäntöönpanot. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

5. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1-31.10.2020. Merkittiin tiedoksi.

6. Talousarvio 2021 ja -suunnitelma 2022-2023. Päätösesitykseen tehtiin seuraava lisäys:” Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmat vuosille 2022-2023 kaupunginhallitus edellyttää jo vuoden 2021 aikana nopeutettuja toimia ns. Perlaconin listan säästöesitysten täytäntöönpanovaiheeseen viemiseksi ja lisäksi toimia talouden tasapainottamiseksi tulopohjaa vahvistamalla. Tällä lisäyksellä päätösesitys hyväksyttiin. Lisäesitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat