Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 16.12.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 16.12.2019. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

 

1. Info 16.12.2019. Oulu 2026 tilannekatsaus. Merkittiin tiedoksi.

2. Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2020–2024. Kaupunginjohtaja otti asian pois listalta.

3. Yleisten alueiden luvattomaan käyttöön puuttumisen toimintamalli. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Väylä neuvottelutilan peruskorjaus ja CAVE-varustehankinta YYP:n käyttöön, ottoasia. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Oulun kaupungin kulttuuristrategia 2030. Asia jätettiin pöydälle.

6. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1.-30.11.2019. Merkittiin tiedoksi.

7. Kehittämishankkeiden käyttämättä jääneiden määrärahojen siirto vuodelle 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Hyvinvointisalkussa vuosina 2016 - 2018 päättyneitä projekteja. Merkittiin tiedoksi.

9. Kaupunkikulttuurisalkussa vuosina 2018 – 2019 päättyneitä projekteja. Merkittiin tieoksi.

10. Työllä hyvinvointia –salkussa 2018 – 1/2019 päättyneiden projektien tulokset. Merkittiin tiedoksi.

11. Hankintaohjelman väliraportti 6/2018 - 6/2019. Merkittiin tiedoksi.

12. Keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käyttösuunnitelmat 2020. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13. Oikaisuvaatimus, lakimiehen vakinaisen viran täyttäminen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

14. Uuden varajäsenen valinta hyvinvointilautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

15. Valtuustoaloite, Vanhusten taksipalvelun jatkaminen Varjakan ja Oulunsalon välillä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

16. Valtuustoaloite, Toimintaohjelma lapsiperheköyhyyden torjumiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17. Valtuustoaloite, Asiakaslähtöisyys keskiöön. Päätösehdotus hyväksyttiin.

18. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

19. Kaupunginvaltuuston 2.12.2019 ja 9.12.2019 kokouksien päätösten täytäntöönpanot. Päätösehdotus hyväksyttiin.

20. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

21. Muutos Oulun kaupungin poistosuunnitelmaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat