Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 17.4.2023

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 17.4.2023. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Oulu -konsernin talouden neljännesvuosiseuranta I. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Oulun Infra -liikelaitoksen omistajapoliittinen selvitys ja talouden ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteet. Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. Asia päätetään seuraavassa kokouksessa.

3. Hyvinvointisuunnitelma 2023-2025. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Hyvinvointialueelle siirtyvien vastuiden selvityksen täydentäminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Oulun kaupunginvaltuuston päätöksestä

tehdyistä valituksista, Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Eropyyntö valtuutetun tehtävästä. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Uuden varajäsenen valinta tarkastuslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Joukkoliikenneseminaari 18.4.2023. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat