Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.5.2020

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 18.5.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

 

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

 

1. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1.-30.4.2020. Merkittiin tiedoksi.

2. Toisen lisäsijoituksen tekeminen Northern start up fund I:een. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3. Henkilöstön lomauttaminen. Kaupunginhallitus ei hyväksynyt kaupunginjohtajan päätösesitystä.

 

Kaupunginhallitus linjasi yksimielisesti Oulun kaupungin talouden tervehdyttämiseksi seuraavia toimenpiteitä:


1. Rakenteelliset uudistukset tehdään vuoteen 2022 loppuun mennessä. Perlaconin selvitys on pohjana. Perlaconin listaan liittyvät esitykset tuodaan päätöksentekoon ennen veroprosentin päättämistä vuodelle 2021. Säästötavoite 50M€.
2. Henkilöstömenojen leikkaus 17,5 M€, jaoteltuna hallintokunnittain, kuten on esitetty yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä. Toteutus vuoden 2021 aikana. Huomioiden koronaepidemian tilanne ja vaikutusten arviointi.
3. Investointien priorisointi, aikataulutus ja säästöt erillisen päätöksen pohjalta. Esitykset vuoden 2021 talousarvioesitykseen.
4. Verojen, taksojen ja maksujen korotusten tarkastelu vuodeksi 2021.
5. Lisäksi hallintokuntia velvoitetaan karsimaan alkuperäisiä 2020 käyttötalousmenoja, jotka eivät vaikeuta kriittisesti tärkeää toimintaa ja tuomaan esitykset kaupunginhallitukselle syyskuun 2020 mennessä.

4. Toimivalta lomautusten täytäntöönpanossa. Asia otettiin pois listalta.

5. Vastaus kulttuurilähetettä koskevaan valtuustoaloitteeseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 19.-20.8.2020. Päätösehdotus hyväksyttiin, nimettiin Juha Hänninen, Mirja Vehkaperä, Jukka Kolmonen, Sami Pikkuaho, Tuija Pohjola, Mikko Raudaskoski, Latekoe Lawson Hellu

7. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat