Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.9.2023

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 18.9.2023. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1. - 31.8.2023. Merkittiin tiedoksi.

2. Liiketontin varausajan jatkaminen Oulunportissa, 564-31-51-9, Visiolinja 23, Tekova Oy. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Maankäyttösopimuksen mukaisen rakentamisvelvoitteen määräajan jatkaminen Höyhtyällä, 564-15-5-10, Hanhitie 11, Asunto Oy Oulun Uusi ULA/ Peab Oy. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Uuden kaupunginhallituksen varaedustajan nimeäminen yhdyskuntalautakunnan alaiseen seudulliseen jätehuoltojaostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi.Päätösesitys hyväksyttiin, nimettiin Anneli Näppä.

5. Hyvinvointialueelle siirtyvän lomapalkkavelan, osakkeiden, toimitilojen, sopimusten ja leasingvastuiden selvityksen täydentäminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Kaupunginvaltuuston kokouksen 11.9.2023 päätösten täytäntöönpano. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

8. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat