Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 19.9.2022

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 19.9.2022. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1. - 31.8.2022. Merkittiin tiedoksi.

2. Uuden varajäsenen valinta sivistys- ja kulttuurilautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Uuden varajäsenen valinta Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Janne-Pekka Niemimäki.

4. Kuntia edustavien jäsenten ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan toimikaudelle 2023-2027. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Paikallinen työ- ja virkaehtosopimus kutsurahasta Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden varhaiskasvatuksessa. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Henkilöstöjohtajan viran väliaikainen hoitaminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Valtuustoseminaari 31.10.2022, Lapsivaikutusten arviointi. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

9. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat