Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 2.5.2023

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 2.5.2023. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Oulun Infra -liikelaitoksen omistajapoliittinen selvitys ja talouden ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteet. Kaupunginjohtaja esitti päätösesitykseen seuraavan täydennyksen:” liikkeenluovutuksessa ja sen myötä tulevissa kilpailutuksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota palvelun laatuun, laadun valvontaan sekä henkilöstön asemaan ja hyvinvointiin.” Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

2. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2243, Kaukovainion kaupunginosa (Kaukovainionportti). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Maankäyttösopimuksen tekeminen II Vaaran kaupunginosassa, Hallituskatu 29, Visakauma Oy. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Lausunto hallinto-oikeudelle, Maunonkadun asemakaavamuutoksen (564-2274) hyväksymispäätöstä koskevat valitukset. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Oikaisuvaatimus, Ainolan myynti (perikunta). Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Oikaisuvaatimus, Ainolan myynti. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Loppulan ystävät ry:n avustusanomus. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Uuden varajäsenen valinta yhdyskuntalautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Uuden jäsenen valinta Business Oulu -liikelaitoksen johtokuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Kaarina Torro.

10. Vanhusneuvoston nimeäminen toimikaudeksi 2021-2025, muutos kokoonpanoon. Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2023, muutoksia syksyn kokousten alkamisaikoihin. Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2023 päätösten täytäntöönpanot. Päätösesitys hyväksyttiin.

13. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

14. Kaupunginjohtajan virkavaalin vahvistaminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat