Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 20.12.2021

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 20.12.2021. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Oulun kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 10.1.2022.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1.-30.11.2021. Merkittiin tiedoksi.

2. Muutos Oulun kaupungin poistosuunnitelmaan. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Muutos Oulun kaupungin suunnitelmapoistojen perusteisiin vuodesta 2022 alkaen. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käyttösuunnitelmat 2022. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Maankäyttösopimus ja määräalan luovutuksen esisopimus Oulunsalossa, Jussilankuja. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Maankäyttösopimuksen ja luovutuskirjan esisopimuksen tekeminen Karjasillalla, 564-13-57-4,Taka-Lyötynkatu 4, LähiTapiola Tontit II Ky, Rakennusteho Group Oy. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Lapsivaikutusten arvioinnin toimintamalli Oulun kaupungissa. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Henkilöstöä koskevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen. Asia jätettiin pöydälle.

9. Paikallinen työ- ja virkaehtosopimus vuoronvaihtokorvauksesta Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa (SOTE-sopimus).  Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Paikallinen työ- ja virkaehtosopimus työntekopaikan tilapäisestä vaihtamisesta Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa (SOTE-sopimus). Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Paikallinen työ- ja virkaehtosopimus hälytysrahakorvauksesta Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa (SOTE-sopimus).  Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Kertapalkkio Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden henkilöstölle Covid19-pandemiaan liittyvien tehtävien hoitamisesta. Kaupunginjohtajan päätösesitys: Oulun kaupunki työnantajana haluaa huomioida ja palkita koronan vuoksi pitkään selvästi normaalioloja raskaammissa olosuhteissa työtään tehnyttä hyvinvointipalvelujen henkilöstöä maksamalla 400 euroa/henkilö kertapalkkion. Valmistelu palkittavista annetaan hyvinvointijohtajalle ja henkilöstöjohtajalle ja päätöksen tekee kaupunginjohtaja. Kertapalkkio maksetaan kaikille hyvinvointipalveluiden työntekijöille/viranhaltijoille, jotka ovat työskennelleet vähintään 6 kuukauden ajan 1.1.-31.12.2021 ja palvelussuhde on voimassa 15.12.2021. Korvaus maksetaan sekä osa- että kokoaikaisille yhtä suurena. Palkkio maksetaan maaliskuun palkanmaksun yhteydessä.

Päätösesitys hyväksyttiin.

13. Työnantajan edustajien nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan toimikaudeksi 2022-2025.  Päätösesitys hyväksyttiin.

14. Muutoksia vaalitoimielimiin, aluevaalit 2022. Päätösesitys hyväksyttiin.

15. Valtuustoaloite, Virpiniemeä kehitettävä matkailun ja liikunnan keskuksena. Päätösesitys hyväksyttiin.

16. Valtuustoaloite, Oulu arvioimaan kunnallisten päätösten mielenterveysvaikutukset. Päätösesitys hyväksyttiin.

17. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

18. Kaupunginvaltuuston kokouksien 29.11.2021 ja 13.12.2021 päätösten täytäntöönpanot. Päätösesitys hyväksyttiin.

19. Hankeselvitys Pateniemen koulun Herukan alakoulu. Päätösesitys hyväksyttiin.

20. Hankeselvitys pääkirjaston peruskorjauksesta. Päätösesitys hyväksyttiin.

21. Kaavan tuottaminen vakioidun tietomallin mukaisena eri ohjelmistoin - KAATIO-hankkeen

toteuttaminen.  Päätösesitys hyväksyttiin.

22. Kehittämishankkeissa käyttämättä jääneiden määrärahojen siirto vuodelle 2021. Päätösesitys hyväksyttiin.

23. Kaupunkikulttuurisalkussa päättyneitä projekteja. Merkittiin tiedoksi.

24. Hyvinvointisalkussa päättyneitä projekteja. Merkittiin tiedoksi.

25. Ympäristösalkussa 31.12.2020 päättyneiden projektien tulokset. Merkittiin tiedoksi.

26. Digitaalisen agendan salkussa toukokuun 2020 - maaliskuun 2021 välisenä aikana päättyneiden hankkeiden tulokset.  Merkittiin tiedoksi.

27. Konserniohjeen päivitys. Päätösesitys hyväksyttiin.

Lisälista:

28. Hoitohenkilöstön paikallinen lisätyösopimus korona-rokottamiseen Oulun kaupunginhyvinvointipalveluissa  (jatkosopimus). Päätösesitys hyväksyttiin.

29. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat