Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 21.12.2020

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 21.12.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Oulun kaupungin laajakaistatuen myöntämisperusteet. Päätösesitys hyväksyttiin. Esittelytekstiin tehtiin seuraavat muutokset:

- Laajakaistatukihakemuksessa tulee esittää kuluttajalle tarjottavat laajakaistatuotteet

- Tuen myöntämisen kriteereistä poistettiin vaatimus paikallisista laajakaistaosuuskunnista

- Tuen myöntämisen kriteerien viimeinen kohta muutettiin muotoon: Laajakaistatukea myönnetään kiinteälle laajakaistaverkolle, jossa on mahdollista tarjota kuluttajalle vähintään 100/100 Mbps symmetrinen laajakaistayhteys

- Laajakaistakoordinaattorin tulee jalkautua kentälle hankkeiden tiedottamisen avuksi ja tueksi

2. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1-30.11.2020. Merkittiin tiedoksi.

3. Keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käyttösuunnitelmat 2021. Käyttösuunnitelmaan tehtiin seuraavat muutokset: Sivu 5. Suhdetoiminta: Matti Ahteen muistosymposium siirretään pidettäväksi 21.5.2020. Lisätään Yle Pointti -kaupunkifestivaali pidetään Oulussa 28.-29.5.2020.  Poistetaan Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat 21.5.-23.5.2020 (siirtyy vuoteen 2022). Sivu 13. Hankinnat. Viimeinen lause muuttuu muotoon: Hallintokuntia tuetaan erityisosaamisella ja koulutuksilla käyttämään hankinnoissaan erityisesti innovaatiomyönteisiä ja työllistämisen edistämisen hankintakäytäntöjä.

4. Kaupunkikulttuurisalkussa vuosina 2018 – 2020 päättyneitä projekteja. Merkittiin tiedoksi.

5. Työllä hyvinvointia –salkussa 2019–1/2020 päättyneiden projektien tulokset. Merkittiin tiedoksi.

6. Increasing Competence in Northern Building and Constrcuction (ICNB) -projektin tulokset. Merkittiin tiedoksi.

7. Palveluintegraatiomalli osatyökykyisille -projekti. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Sisäisten liikelaitosten asiakastyytyväisyyskysely 2020. Merkittiin tiedoksi.

9. Kaupunginvaltuuston 30.11.2020 kokouksen ja 7.12.2020 jatkokokouksen päätösten täytäntöönpanot. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Kaupunginhallituksen tulevaisuusseminaari 14.1.2021. Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

12 Lisälista lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätöksiiin. Ei otettu.

13. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

14. Osallistuminen Koillisväylän kaapelihankkeen kehitysvaiheeseen. Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Hyvää ja rauhoittavaa joulun aikaa! Kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran 11.1.2021.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat