Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 22.11.2021 - konsernijohtajan hakuprosessi etenee

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 22.11.2021. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Varautuminen koronapassin käyttöönottoon kaupungin toiminnassa. Kaupunginjohtaja lisäsi päätösesityksen loppuun seuraavan lauseen:” Konsernihallinnon osalta koronapassin käyttöönotosta päättää hallintojohtaja.” Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1.-31.10.2021. Merkittiin tiedoksi.

3. Verojen ja valtionosuuksien sekä rahoituserien määrärahamuutokset TA2021. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Keskusvaalilautakunnan ja kaupunginhallituksen erillissitovuuksien talousarviomuutokset vuodelle 2021. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

5. Talouden ulkoinen arviointi; henkilö- ja tavarakuljetuksia koskevat säästötoimenpiteet. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Tammenlehvän Pohjois-Pohjanmaan perinneyhdistyksen perustaminen. Päätösesitys hyväksyttiin, nimettiin Juha Hänninen.

7. Valtuustoaloite, Keskustan katupysäköintimittareihin korttimaksuominaisuus. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Valtuustoaloite, Monipuolisemmalla raportoinnilla parempaa palvelujen kehittämistä. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Valtuustoaloite, Kartoitus terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisten mahdollisuudesta työskennellä ammatinharjoittajina Oulun kaupungilla. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Konsernijohtajan viran hakijoiden haastattelut. Kaupunginhallituksen haastatteluihin 30.11.kutsuttiin Johan Alatalo, Ari Alatossava, Marjukka Manninen, Mika Penttilä ja Tomi Timonen. Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

12. Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjaukset. Konsernijohtaja lisäsi päätösesitykseen liitteen sivulle 23 kuvioon 5 ympäristövastuullisuuden alle uuden kohdan: luonnon monimuotoisuuden huomioiminen. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

13. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Oulun kaupungin tytäryhtiöissä - suosituksen päivitys. Päätösesitys hyväksyttiin.

14. Konserniohjeen päivitys. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat