Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 25.11.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 25.11.2019. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

 

1. Infot 25.11.2019. Kulttuuristrategia ja Oulun kaupungin kyselyt yritysasiakkaille ja yhteistyökumppaneille yritysmyönteisyydestä ja palveluista; tulokset ja kehitystoimenpiteet. BusinessOulun yleisinfo sekä palvelulupaus yrityksille ja yritysmyönteisyyden kehittäminen –valtuustoaloitteeseen vastaamisen valmistelutilanne. Merkittiin tiedoksi.

2. Pohjolan Hevosystävät ry:n hakemus yhteistyökumppanuudesta, Kuninkuusravien hakeminen 2022-2024 Ouluun. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3. Maankäyttösopimuksen tekeminen Kontinkankaalla, 564-19-11-1, Aapistie 2, Arinan kiinteistöt Oy. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Yhdyskuntalautakunnan erillisinvestointien määrärahamuutosesitys TA 2019, Kiikelin merikylpylä. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

5. Rakennuslautakunnan käyttötalouden muutosesitys TA2019,

rakennusvalvontamaksutuottojen lisäys. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Oulun kaupungin konsernihallinnon investointiosan talousarviomuutos vuodelle 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Verot ja valtionosuudet sekä rahoituserät TA2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset.

Kaupunginjohtaja käytti otto-oikeutta rakennuslautakunnan 13.11.2019 päätökseen ”Väylä-neuvottelutilan peruskorjaus ja CAVE-varustehankinta YYP:n käyttöön”. Asia tuodaan päätettäväksi kaupunginhallituksen kokoukseen 16.12.2019.

Lisäksi päätettiin yksimielisesti ottaa käsittelyyn Oulun Digi –liikelaitoksen johtokunnan 21.11. kokouksen päätös johtajan viran auki julistamisesta.

9. Oulun Digi –liikelaitoksen johtajan viran auki julistaminen. Ottoasia. Päätettiin johtajan viran kelpoisuusvaatimukseksi ylempi korkeakoulututkinto. Muut kelpoisuusvaatimukset pysyivät Oulu Digi –liikelaitoksen johtokunnan päätöksen mukaisina.

10. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat