Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 27.9.2021

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 27.9.2021. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Arviointikertomus 2020, vastaukset arviointikertomuksen kannanottoihin. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Kaupunkisuunnitteluseminaari XV 20.10.2021. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Valtuustoaloite: Asukasvuoropuhelun ja -aktiivisuuden syventäminen päätöksenteon ja kaupunkikulttuurin kehittämiseksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

5. Yhteiskuntavastuu Oulun kaupungin tytäryhtiöissä. Merkittiin tiedoksi.

6. Oulun kulttuurisäätiön perustaminen ja säätiön hallituksen nimeäminen. Asia jätettiin pöydälle.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat