Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 28.6.2021

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 28.6.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Maankäytön sopimusohjauksen lisäehdot tonttiin rajoittuvan yleisen alueen hyödyntämisen varalta. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Maankäytön sopimusohjauksen lisäehdot ja suositukset esteettömyyden edistämiseksi Oulun asuntokohteissa. Kaupunginjohtaja otti asian pois listalta.

3. Oulun kiertotalouden tiekartan hyväksyminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Etuosto-oikeuden käyttäminen Oulunsalossa, Pahajärventie 174. Kaupunginjohtajan päätösesitys: Kaupunki käyttää etuosto-oikeutta 17.5.2021 myydyn Pahajärventie 174 kiinteistöön. Alueen pinta-ala on kauppakirjan mukaan 1,2950 ha. Kaupunki maksaa kauppahinnan eli 85.000 euroa ostajalle. Sami Pikkuaho teki vastaesityksen, ettei etuosto-oikeutta käytetä. Asiasta äänestettiin. Äänin 8-5 Sami Pikkuahon vastaesitys voitti. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1.-31.5.2021. Merkittiin tiedoksi.

6. Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen talousarviomuutos vuodelle 2021. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. HAKA:lle eli hallinto- ja asiantuntijatehtäville asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja jatkovalmistelu osana talouden ulkoista arviointia. Kaupunginjohtaja otti asian pois listalta.

8. Oikaisuvaatimus hallintojohtaja Ari Heikkisen päätöksestä 28.5.2021 § 51. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Kaupunginhallituksen jatkodelegoinnin muuttaminen 1.8.2021. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

11. Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan valinta 2021-2025. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

12. Kaupunginhallituksen jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

13. Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

14. Keskusvaalilautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

15. Yhdyskuntalautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

16. Rakennuslautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

17. Hyvinvointilautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

18. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

19. Tarkastuslautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025.

20. Kaupungin edustajien valitseminen käräjäoikeuden lautamiehiksi toimikaudelle 2021-2025. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

21. Jäsenten valitseminen Oulun poliisilaitoksen neuvottelukuntaan toimikaudelle 2021-2025. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

22. Jäsenten valitseminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon toimikaudelle 2021-2025. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

23. Kaupungin edustajien valitseminen kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi toimikaudelle 2021-2025. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

24. Kaupunginvaltuuston sihteerin tehtävät 2021-2025. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

25. Kaupunginvaltuuston kokoukset syksyllä 2021. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

26. Kaupunginvaltuuston kokouksen 21.6.2021 päätösten täytäntöönpano. Päätösesitys hyväksyttiin.

27. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Lisälista:

28. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen seuraavan asian:

 

29. Oulun musiikkijuhlasäätiön anomus toiminnan taloudelliseksi avustamiseksi. Päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää tukea kertaluontoisesti Oulun musiikkijuhlasäätiötä 50 000 eurolla. Avustus kirjataan kuluksi kustannuspaikalta 3420. Päätösesitys hyväksyttiin.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat