Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 31.5.2021

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 31.5.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024, suunnitteluohje.

Konsernijohtaja muutti päätösesityksen seuraavasti: Kaupunginhallitus hyväksyy Oulun kaupungin talousarvion 2022 ja -suunnitelman 2023-2024 suunnitteluohjeen siten muutettuna, että tuloveroprosenttia ei koroteta. Talousryhmä tekee tätä koskevat tekniset muutokset suunnitteluohjeeseen. Kaupunginhallitus lähettää ohjeen hallintokunnille ja liikelaitoksille noudatettavaksi talousarvion valmistelussa. Suunnitteluohje annetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Maankäyttösopimuksen tekeminen, 564-1-6-3, Asunto Oy Oulun Aleksanterinkatu 15. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Valtuustoaloite; Polkupyöräetu kaupungin työntekijöille. Konsernijohtaja teki uuden päätösesityksen: Kaupunginhallitus antaa aloitteeseen konsernihallinnon henkilöstöryhmän valmisteleman vastauksen muutoin, mutta polkupyöräedun käyttöönotosta päätetään erikseen. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Muutoksia kuntavaalien vaalitoimielinten kokoonpanoihin. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Uuden varajäsenen valinta rakennuslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Henkilöstötoimikunnan kokoonpano toimikaudella 2018 - 2021, muutos kokoonpanoon. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.5.2021 päätösten täytäntöönpano. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat