Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 5.6.2023

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 5.6.2023. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

 

1. Arviointikertomus 2022, kaupunginhallituksen jatkotoimet. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Oulun kaupungin linjaus TE2024 uudistuksen työllisyysalueen valmistelulinjasta. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Uuden kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valinta. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Valtuustoseminaari 19.6.2023, Ilmastotyöpaja ja Oulun Veden investoinnit. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

6. Alueellinen palveluverkkoselvitys Haukiputaan alue. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Alueellinen palveluverkkoselvitys Kaijonharjun suuralue. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Alueellinen palveluverkkoselvitys Kello-Kiviniemi-Takkuranta alue. Esittelijä muotoili päätösesityksen uudelleen: Takkurannan koulu jatkaa, jos oppilasmäärä ei laske lukuvuoden 2023–2024 laskentapäivän 20.9.2023 olevasta oppilasmäärästä 20 prosenttia. Koulun lakkautuessa oppilaat siirtyvät Kellon kouluun, mikäli oppilaat sinne mahtuvat. Oppilaaksiottorajojen tarkastelulla tasoitetaan Kellon koulun ja Kiviniemen koulun oppilasmääriä. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Alueellinen palveluverkkoselvitys Maikkulan alue. Esittelijä muotoili päätösesityksen uudelleen: Pikkaralan koulu jatkaa toimintaa, jos koulussa on vähintään 20 oppilasta. Mikäli koulun oppilasmäärä laskee alle 20 oppilaan, koulu lakkautetaan normaalin käytössä olevan menettelyn mukaisesti. Koulun jatkumista perustellaan koulun sijainnilla, kaavoitushankkeilla ja kiinteistön tämän hetken kunnolla.

Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

10. Alueellinen palveluverkkoselvitys Pateniemi-Rajakylä- Herukka alue. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

11. Alueellinen palveluverkkoselvitys Sanginsuun erillisselvitys. Esittelijä muotoili päätösesityksen uudelleen: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Myllyojan koulun Sanginsuun yksiköstä luovutaan 1.8.2024 alkaen ja oppilaat sekä koulun henkilökunta sijoittuvat Myllyojan pääkoulun yhteyteen. Huoltajille on mahdollisuus hakea toissijaista oppilaspaikkaa myös muista kouluista.

 Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

12. Alueellinen palveluverkkoselvitys Tirinkylän ja Ylikylän koulut. Esittelijä muotoili päätösesityksen uudelleen: Tirinkylän kouluyksikkö jatkaa, jos oppilasmäärä ei laske lukuvuoden 2023-2024 laskentapäivän 20.9.2023olevasta oppilasmäärästä 20 prosenttia. Kouluyksikön lakkautuessa oppilaat siirtyvät Alakylän kouluun, mikäli oppilaat sinne mahtuvat. Ylikylän kouluyksikkö jatkaa, jos oppilasmäärä ei laske lukuvuoden 2023-2024 laskentapäivän 20.9.2023olevasta oppilasmäärästä 20 prosenttia. Kouluyksikön lakkautuessa oppilaat siirtyvät Huttukylän tai Kiiminkijoen kouluun sen uudisrakennuksen valmistuttua.

Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

13. Alueellinen palveluverkkoselvitys Yli-Iin alue. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

14. Alueellinen palveluverkkoselvitys Ylikiimingin alue. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

Pykäliin 6-14 päätöksiin lisättiin yksimielisesti seuraava kohta:

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että jatkovalmistelussa 

 

1. kiinnitetään erityistä huomiota maankäytön ja kaavoituksen edellytyksiin tukea palveluverkkoselvityksessä esillä olevien alueiden asukasmäärän lisäämistä ja kehitystä 
2. opetuskäytöstä poistettujen koulutilojen sekä piha- ja liikunta-alueiden kuntalaiskäyttö ja ylläpito suunnitellaan kokonaisuus huomioiden niiden hallintokuntien tai toimijoiden yhteistyönä, jotka vastaavat tiloista ja alueista

Jakolinkki

Kokousasiakirjat