Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 6.4.2021

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 6.4.2021. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Yritysmyönteinen Oulu. Kaupunginjohtaja teki päätösesitykseen seuraavan lisäyksen: Pohjantien Kaakkuri-Oulujoki väli ja Ritaharjun alue, tien molemmin puolin, tulee kehittää strategisen maankäytön osalta siten, että lähelle tietä mahdollistuu erilaisten yrityskiinteistöjen keskittymät. Tarvittaessa alueiden kehittämistä liike-elämän käyttöön voidaan edistää myös maanostoin. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Yleiset ennakkoäänestyspaikat kuntavaaleissa 2021. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Muutokset vaalipäivän äänestyspaikkoihin kuntavaaleissa 2021. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Yhdyskuntajohtajan viran täyttäminen.

Kaupunginjohtajan päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

- toteuttaa yhdyskuntajohtajan valitsemiseksi virkavaalin. Vaalissa voi äänestää kaikkia kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita. Vaali toimitetaan enemmistövaalina, jolloin valituksi tulee vaalissa eniten ääniä saanut hakija. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

- että valinta on ehdollinen ja valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lain kunnallisesta viranhaltijasta 2. luvun 7 §:n mukainen hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

- valtuuttaa kaupunginjohtajan vahvistamaan virkavaalin sekä yhdyskuntajohtajan palkkauksen.

Päätösesitys hyväksyttiin.

Virkavaalissa Marko Kilpeläinen sai 7 ääntä ja Kari Nykänen 6 ääntä. Marko Kilpeläinen valittiin yhdyskuntajohtajan virkaan. Kari Nykänen valittiin yksimielisesti varalle kaupunginjohtajan esityksestä.

5. Asemakaava ja asemakaavan muutos ja tonttijako 564-2395, Oulunsalon kaupunginosa (Oulunsalon päiväkoti ja Oulunsalotalo). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Maankäyttösopimuksen tekeminen Kaakkurissa, 564-27-151-1, Palokärjentie 2, Synkroni Oy. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2021-2026. Kaupunginjohtaja teki päätösesitykseen seuraavan muutoksen: Lausunnot kulttuurihyvinvointisuunnitelmasta pyydetään myös lähidemokratiatoimikunnalta, vammaisneuvostolta, vanhusneuvostolta sekä nuorten edustajisto ONElta. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Valtuustoseminaari 26.4.2021, Tulevaisuuden kauppakeskus ja yliopistokampus – seminaari Raksilan alueen kehittämisestä. Päätösesitys hyväksyttiin. Esittelytekstiin seminaarin kestoksi muutettiin klo 9-12.

9. Valtuustoaloite, Striimaaminen seis. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Valtuustoaloite, Yhtenäinen Oulu laitoja myöten -sillanrakennusohjelma. Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Tarkastushortonomin viran perustaminen rakennusvalvontaan, ottoasia. Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: Kaupunginhallitus hyväksyy, että rakennuslautakunta perustaa vuoden määräaikaisen tarkastushortonomin kokoaikaisen viran rakennusvalvontaan. Vuoden kuluttua arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain eli MRL-uudistuksen vaikutukset viran hoitoon. Viran kelpoisuusehdot pidettiin ennallaan. Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Kaupunginvaltuuston kokouksen 29.3.2021 päätösten. Päätösesitys hyväksyttiin.

13. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

14. Oulun kaupungin kehittämisrahaston hankerahoitus Oulun innovaatioallianssille 2021. Päätösesitys hyväksyttiin.

15. Ensihoidon järjestäminen ja tuottaminen 1.1.2022. Konsernijohtaja otti asian pois listalta.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat