Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 9.11.2021

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 9.11.2021. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2020. Merkittiin tiedoksi, edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

2. Kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-työryhmien raportit 2020. Merkittiin tiedoksi, edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

3. Periaatepäätös yhdistettyjen kuljetusten terminaalialueen sopimusten purkamisesta. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Raksilan lukion kokonaismäärärahan muutos. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Talousarvio 2022 ja -suunnitelma 2023-2024. Asia jätettiin pöydälle. Asian käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa.

6. Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle museorakennuksen myyntiin asettamisesta ja tontin vuokraamisesta. Kaupunginjohtaja teki päätösesitykseen seuraavan lisäyksen:” Lisäksi todetaan, että yhdyskuntalautakunta päättää Ainolan mahdollisesta myynnistä vasta sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on hyväksynyt Luupin hankeselvityksen.” Päätösesitys hyväksyttiin.*

7. Valtuustoaloite, Omaishoitajille vastaava liikuntapassi kuin työttömillä työnhakijoilla. Kaupunginjohtaja otti asian pois listalta.  

8. Valtuustoaloite, Koronavuoden vaikutukset kuntalaisiin arvioitava. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Valtuustoaloite, Etäkokouksille laadittava säännöt. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Valtuustoaloite, Osallistuvan budjetoinnin mallin kehittäminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Valtuustoaloite, Kehittämisohjelmat Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon entisille kuntakeskuksille. Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Valtuustoaloite, Maahanmuuton tavoitteet kaupungin strategiaan. Päätösesitys hyväksyttiin.

13. Valtuustoaloite, Maahanmuuton kustannuksista yksityiskohtaiset selvitykset. Päätösesitys hyväksyttiin.

14. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

15. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

* Asiakohta 6. Päätöksellään kaupunginhallitus haluaa varmistaa, että Oulussa on toimiva museo- ja tiedekeskus vuonna 2026, jolloin Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat