Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallitus hyväksyi talouden suunnitteluohjeen tuleville vuosille

Kaupunginhallitus hyväksyi talouden suunnitteluohjeen vuosille 2021 - 2023

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 1.6. Oulun talousarvion 2021 ja - suunnitelman 2022-2023 suunnitteluohjeen ja lähetti ohjeen hallintokunnille ja liikelaitoksille noudatettavaksi talousarvion valmistelussa. Suunnitteluohje annetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Oulun kaupungin talous on ollut tasapainossa vuoteen 2018 asti. Koronavirus heittää pitkän varjon kaupungin talouteen ensi vuodelle ja ainakin kahdelle seuraavalle vuodelle. Talous tulee olemaan alijäämäinen noin 77-105 miljoonaa vuosittain, vaikka luvut sisältävät kunnallisveron korotuksen yhdellä prosenttiyksiköllä. Laskelmat eivät sisällä mahdollisia valtion myöntämiä koronavirustukia.

Vuonna 2021 nettomenot kasvavat noin 1,8 %. Nettoinvestoinnit vuodelle 2021 ovat noin 156,4 miljoonaa euroa, lainakannan lisäys on 146,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 lopussa kaupungilla on lainaa noin 940 miljoonaa.

Oulun kaupungin nettoinvestoinnit vuonna 2021 on arvioitu 156 miljoonaksi euroksi. Investointihankkeet priorisoidaan tarkemmin kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen.

Oulun kaupunginhallitus linjaa suunnitteluohjeessa talousarvion valmistelua huomioiden kaupunginhallituksen 18.5. tekemän säästöpäätöksen. Suunnitteluohje sisältää tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmakehykset, sitovuudet valtuustoon sekä lautakuntakohtaiset raamit. Raameja on pienennetty yhteensä noin 17,5 miljoonalla eurolla.

Talousarvion valmistelu tehdään noudattaen hallituksen suunnitteluohjeen linjauksia. Ulkoisen arvioinnin toimenpiteet tulee valmistella ja tuoda kaupunginhallituksen linjattavaksi viimeistään 26.10. mennessä, jotta toimenpiteiden vaikutus voidaan huomioida tuloveroprosentista päätettäessä. Talousarvioesityksessä tulee avata, miltä osin ulkoisen arvioinnin toimenpiteet sisältyvät talousarvioesitykseen.

Talousarvioesityksissä hallintokuntien tulee esittää erityiset perustelut investoinnin välttämättömyydestä. Suunnitteluohjeeseen sisältyy tuloveroprosentin korotus 21 prosenttiin. Hallintokuntien ja liikelaitosten on tarkistettava esityksissään maksuja ja taksoja kustannuksia vastaaviksi. Hallintokuntien on talousarviota valmisteltaessa käsiteltävä arviointikertomuksessa esille nostetut asiat. Hallintokuntaesityksien pitää olla valmiina ja päätettyinä toimielimissä 18.8.2020 mennessä.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat