Kaupunginjohtaja Matti Pennanen julkisti esityksensä Oulun talousarvioksi 2017 - Ajankohtaista - Päätöksenteko ja hallinto - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginjohtaja Matti Pennanen julkisti esityksensä Oulun talousarvioksi 2017

Kaupunginjohtaja Matti Pennanen on julkistanut esityksensä Oulun talousarvioksi 2017 ja taloussuunnitelmaksi 2018-2019. Materiaalit ovat luettavissa kokonaisuudessaan internet-sivulla osoitteessa www.ouka.fi/talous

Talousarvioesitys on rakennettu verotuksen osalta nykytasoon lukuun ottamatta kiinteistöveroja. Näiden osalta kiinteistöveroprosentteja korotetaan seitsemän suurimman pääkaupunkiseudun ulkopuolisen kaupungin keskiarvo-tasoon. Tästä huolimatta verotulot eivät kasva. Ulkoisten maksujen korotusten osalta noudatetaan pidättyvyyttä eikä nosteta esim. vesi- ja jätevesimaksuja.

Lähivuosina ei tulla saavuttamaan talouden tasapainoa; vuosikate ei riitä lähellekään investointeihin. Kaupunki velkaantuu edelleen noin 90 miljoonaa vuodessa.

Oulu on voittanut ICT-toimialan rakennemuutoksen

Oulu on onnistunut voittamaan ICT-toimialan rakennemuutoksen. Oululainen osaaminen on viimeisen viiden vuoden aikana vetänyt puoleensa toistakymmentä kansainvälistä, korkean jalostusarvon yritystä, jotka työllistävät jo nyt yli 1100 työntekijää. Alueella toimineet yritykset ovat uudistuneet ja kasvavat.  Ouluun on syntynyt tuhansia uusia työpaikkoja ja uusia kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä. 

Oulun Innovaatioallianssin toimintaa uudistetaan vastaamaan paremmin muuttuneita tarpeita.  Painopisteinä ovat uudistuva teollisuus, OuluHealth ja vetovoimainen pohjoinen kaupunki. Läpileikkaavana ekosysteeminä on digitalisaatio ja erityisesti 5G sekä ketterä kaupallistaminen. Kansainvälisyys on ollut aina elinehto Oululle. Tavoitteena on, että niin suomalaiset yritykset kuin työntekijätkin löytäisivät myös lähimarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet.

Hyvinvointikeskusmalli tuottaa tulosta

Oulun hyvinvointipalveluiden rakennemuutos, hyvinvointikeskusmalli, on alkanut tuottamaan tulosta. Palvelurakenteet ovat uudistuneet, palvelut pystytty turvamaan ja menojen kasvu saatu lasketuksi ensimmäisen kerran noin kahden prosentin tasoon.

Työllisyyskehityksessä on haasteita

Työllisyyskehityksen haasteena on edelleen korkea nuoriso-, rakenne- sekä pitkäaikaistyöttömyys, joiden ennustetaan edelleen pysyvän korkealla tasolla. Samaan aikaan työnantajien huolena on osaavan työvoiman saatavuuden ongelma. Tämä ilmiö haastaa niin koulutus-, yritys- kuin työllisyyspalveluidenkin toimijat entistä vaikuttavampaan ja elinkeinoelämälähtöisempään toimintaan. Oulun kaupunki on yhdessä kaupunkiseudun kuntien kanssa hakeutunut ja valittu alueellisen työllisyyskokeilun toteuttajaksi.  Työllisyyskokeilun edellytyksenä on, että kaupunki saa kokeilulainsäädännön kautta työkaluja, resursseja ja toimivaltaa työllisyyspalveluiden laajempaan toteuttamiseen.

Tulevaisuuden kunnan on tehtävä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia

Elinkeinotoiminnan ja hyvinvointia edistävien toimenpiteiden onnistumiset eivät yksin riitä tulevina vuosina. Tulevaisuuden kunnan tehtäväksi jäävien palveluiden palveluverkko ja -rakenteet vaativat rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, mikäli aiomme sovittaa yhteen kuntatalouden, palvelujen laadun ja palvelukysynnän.

Muutokset koskettavat kaikkia kaupungin toimintoja ja työntekijöitä ja edellyttävät osaamisen kehittämistä ja henkilöstömäärän arviointia. Aiemmat keinot, esimerkiksi eläköitymisen hyödyntäminen, eivät enää ole riittäviä. Vuoden 2017 aikana on tarpeen käynnistää asiaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut ja tehdä tarvittavat päätökset toiminnan ja palveluverkon tehostamisesta.

Historiallinen muutosaika

Elämme historiallisesti merkittävän muutoksen aikaa. Maailman talousjärjestelmä ei toimi. Keskuspankit ovat laskeneet korot nollaan ja lisänneet rahaa markkinoille, mutta siitä huolimatta taloudet eripuolella maailmaa eivät ole lähteneet kasvuun eikä työttömyys vähentynyt. Myöskään EU:n talousvaikeudet eivät ole poistuneet ja ne heijastuvat Euroopan valtioiden talouteen ja työllisyyteen. EU:n tilanne heijastuu voimakkaasti myös Suomeen, koska Eurooppa on suomalaisille yrityksille tärkein kauppakumppani. Suomi ja Oulun seutu kilpailee tässä muutoksen globaalissa murroksessa, jossa myös digitaalisuus haastaa elinkeinoelämän ja julkiset rakenteet.

Maakuntauudistus mullistaa kuntien tehtävät, talouden ja rakenteet. Uudistus muuttaa merkittävästi kunnan tehtäviä ja roolia. Esimerkiksi Oulun kaupungin talous supistuu 1,25 miljardista alle puoleen. Maakuntaan ei kuitenkaan siirry Oulun kaupungin velkoja. Uudistusta ohjaavat lainsäädäntöesitykset sisältävät tulevaisuuden kuntien kannalta merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia riskejä. Kuntien kesken voi syntyä epäoikeudenmukaisia tilanteita riippuen siitä, kuinka maakuntaan siirtyvät tehtävät on järjestetty, toimitilat ja muu omaisuus hankittu. Siksi valmistelussa on oltava aktiivinen.

Hallitusohjelmaan sisältyvän kuntien lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden keventämisellä tulisi saavuttaa miljardin euron säästö. Tavoitteena on, että vaalikauden aikana kunnille ei anneta lainkaan uusia tehtäviä ilman täyttä valtion korvausta. Hallituksen tähän mennessä tekemät päätökset eivät ole tuoneet helpotusta kuntatalouteen. Katsottaessa globaalia muutosta ja Suomen kokonaistilannetta on realismia, että ulkopuolista apua ei ole tulossa kuntien talouden hoitoon.

Oulu on 411 vuotta vanha kaupunki, jonka kehitys on ollut vahvaa. Se on pystynyt aina löytämään asenteen, joka on vienyt Oulua kansallisesti ja kansainvälisesti eteenpäin menestykseen. Nuori väestöpohja, yliopisto, oppilaitokset ja vahvat yritykset antavat edelleen hyvän perustan rakentaa Oulun tulevaisuutta globaalissa murroksessa.

Nyt käsittelyyn tuleva talousarvio on kaupunginjohtaja Matti Pennasen 11. ja viimeinen talousarvio.

 

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Matti Pennanen

 

 


Kokousasiakirjat Kokousasiakirjat