Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginjohtajan avaintehtävät vuodelle 2018

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtaja Päivi Laajalan avaintehtävät vuodelle 2018 kokouksessaan 12.3. Avaintehtävät ovat uuden 26.2. hyväksytyn kaupunkistrategian painopisteiden mukaiset.

Kaupunginjohtajan avaintehtävät tälle vuodelle ovat (kaupunkistrategian painopiste ja siitä johdettu avaintehtävä):

 

Elinvoimainen Oulu kasvaa ja kansainvälistyy

· Edistämme yritysten menestymistä ja tarjoamme kasvua tukevanympäristön. Työ löytää tekijänsä.
· Ouluun pääsee sujuvasti maalta, mereltä ja ilmasta.
· Kasvamme kestävästi. Tiivistämme kaupunkirakennetta ja edistämme ympäristöystävällistä liikkumista. Olemme hiilineutraali kaupunki v. 2040.

Avaintehtävä 1. Kaupungin edunvalvonnan toimintamalli on valmis; toimintamallin mukainen edunvalvonta käynnissä ja edunvalvonnan piiriin otettavat asiat etenevät

 

Vetovoimainen Oulu on pohjoisen luonnon ja kulttuurin kaupunki

· Mahdollistamme ihmisten kohtaamisen ja yhteisöllisen toiminnan. Luomme yhdessä uutta. Olemme Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026.
· Tarjoamme asumisen mahdollisuuksia urbaanissa ympäristössä ja maaseudulla. Luonto on aina lähellä. Teemme keskustasta elävän ja omaleimaisen.
· Luonto ja alueen historia ovat vetovoimatekijöitämme.

Avaintehtävä 2. Kulttuuripääkaupunki Oulu 2026

- Hakemuksen valmistelu etenee aikataulussa
- Valmisteluorganisaatio perustettu ja toiminnassa

 

Pitovoimainen Oulu on hyväntuulinen korkean osaamisen kaupunki

· Olemme elämänmittaisen oppimisen ja koulutuksen edelläkävijä. Oulun vetovoimaisuus korkeakoulukaupunkina kasvaa.
· Digitalisaatio tukee yrityksiä ja elämistä joka puolella Oulua.
· Hyvinvointi kuuluu kaikille. Kannustamme aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan ja löydämme mahdollisuuksia hyvinvointiaktiivisuudesta. Olemme turvallinen ja lapsiystävällinen kaupunki.

Avaintehtävä 3. Oulun Innovaatioallianssin ohjausryhmän johtaminen; OIAn tavoitteiden eteneminen

 

Oulun kaupungin tapa toimia

· Järjestämme palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Olemme osaava ostaja ja vastuullinen omistaja.
· Kehitämme vaikuttavia palveluita ja toimintaamme asiakaslähtöisesti tietoon perustuen. Hyödynnämme digitalisaation mahdollisuudet kaikessa toiminnassa.
· Olemme haluttu kumppani ja toimimme aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Kehitämme kykyämme palvella asiakkaita monikielisesti.
· Olemme vetovoimainen kaupunkityöpaikka. Teemme yhdessä merkityksellistä työtä oululaisten parhaaksi.

Avaintehtävä 4. Muutosohjelman toimeenpano
Kaupunkiorganisaation muutoksen valmistelu maakunnan perustamisen myötä
Kaupungin digitaalisten palvelujen kehittäminen; kehittämisohjelmat käynnissä
Talouden tasapainottaminen muutosohjelman tavoitteen mukaisesti

Avaintehtävä 5. Strategisten hankkeiden ja toteuttamisohjelmien käynnistäminen ja toimeenpano strategisten painopisteiden toteuttamiseksi

Jakolinkki

Kokousasiakirjat