Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 2021 ja -sunnitelman 2022-2023 - Oulun kaupunginvaltuuston päätöksiä 7.12.2020

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginvaltuuston päätöksistä 7.12.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin. Talousarvion päätöskäsittely sisälsi yhteensä 40 äänestystä. 

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

Kokousasiat:

1.Talousarvio 2021 ja -suunnitelma 2022-2023. Päätösesitys hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla:

- Annemari Enojärvi: Virpiniemen, Meriniemen ja Kellonlahden asuinalueelle toivotaan vaiheittaista asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa loma-asunnon käyttötarkoituksen muutoksen maanomistajan oman tarpeen mukaan.
- Kaarina Torro: Oulun kaupunki vaikuttaa vahvasti eduskunnan hallintovaliokuntaan, jotta vapaa-ajan asunnon voisi rekisteröidä pysyvään asumiseen.

- Juha Hänninen: BusinessOulun työllisyyspalvelujen toiminta-avustusmäärärahaa korotetaan 1.73 miljoonalla eurolla 34,249 miljoonaan euroon.

- Jukka Kolmonen: Oulun teatterin tukeen tehdään vuodelle 2021 150 000 euron leikkaus.

- Pekka Simonen: Investointiohjelmaan lisätään palaneen Alakylän koulun korvausinvestointi.

- Sirpa Tikkala: Pitkään valmistelussa olleet kaavahankkeet, kuten Oulujokivarren kaavoitus, saatetaan valmiiksi.

-Teija Ruokamo: Pyöräilyolosuhteita parantava pyöräbaanainvestointisuunnitelman toteuttamisesta leikataan 10 prosenttia.

- Pekka Simonen: Alakylän koulun korvausinvestoinnin suunnitteluun varataan 200 000 euroa vuodelle 2021.

- Paula Himanen: Ikääntyneiden ja yli 55-vuotiaiden työllisyyspalveluja tarjotaan erillisen tälle ikäryhmälle suunnatun ohjaamon kautta.

2. Taloustiedonanto. Merkittiin tiedoksi.

3. Uuden käräjäoikeuden lautamiehen valinta. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Niina Jääskeläinen.

4. Verot ja valtionosuudet sekä rahoituserät TA2020. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. KH ilman erillissitovuuksia -sitovuudelle varatun Business Oulun avustusmäärärahan talousarviomuutos vuodelle 2020. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Oulun Digi -liikelaitoksen talousarviomuutos vuodelle 2020. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen talousarvion muutosesitys vuodelle 2020. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Yhdyskuntalautakunnan investointimäärärahan muutosesitys TA 2020, kadut, tiet, sillat, torit ja erilliskohteet. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Yhdyskuntalautakunnan määrärahan muutosesitys TA 2020, maanhankinnan investoinnit ja käyttötalous. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Hyvinvointipalvelujen lisämäärärahaesitys 2020. Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Hallintosäännön muutos, työllisyyden edistämisen kuntakokeilu. Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Elokuun 2020 - marraskuun 2020 valtuustoaloitteet sekä aikaisemmat, käsittelemättömät valtuustoaloitteet. Merkittiin tiedoksi.

13. Joulukuu 2019 - marraskuun 2020 kuntalaisaloitteet sekä aikaisemmat, käsittelemättömät kuntalaisaloitteet. Merkittiin tiedoksi.

14. Valtuustoaloitteet. Merkittiin tiedoksi.

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat