Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginvaltuuston päätöksiä 10.10.2022

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginvaltuuston päätöksistä 10.10.2022. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Johtamisjärjestelmän muutokset ja hallintosäännön muuttaminen 1.1.2023 Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistus. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2476, Ruskon kaupunginosa (Ruskonniityntie 10). Päätösesitys hyväksyttiin. 

4. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2238, IV kaupunginosa (Puistokatu 3, 5 ja 5a, Hollihaan puisto, Hollikatu). Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2238, IV kaupunginosa (Puistokatu 3, 5 ja 5a, Hollihaan puisto, Hollikatu). Päätösesitys hyväksyttiin. 

6. Uuden varajäsenen valinta sivistys- ja kulttuurilautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Lotta Ellonen.

7. Sidonnaisuusilmoitukset. Merkittiin tiedoksi. 

8. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2023. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Valtuustoaloitteet.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat