Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginvaltuuston päätöksiä 26.4.2021

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginvaltuuston päätöksistä 26.4.2021. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Taloustiedonanto.

2. Oulu -konsernin talouden neljännesvuosiseuranta I/2021. Merkittiin tiedoksi.

3. Oulun kaupungin tytäryhteisöraportti 2021. Merkittiin tiedoksi.

4. Uuden varajäsenen valinta kaupunginhallitukseen ja konsernijaostoon. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Heikki Kontturi.

5. Uuden jäsenen valinta rakennuslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Aino-Kaisa Manninen.

6. Uuden varajäsenen valinta seudulliseen joukkoliikennejaostoon. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Timo Takala.

7. Selvitys Oulun yliopiston sijoittumisesta Raksilan alueelle. Merkittiin tiedoksi.

8. Yhdyskuntalautakunnan määrärahan muutos TA 2021, Kestävä Kaijonharju -hanke. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Ensihoidon järjestäminen ja tuottaminen 1.1.2022. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Oulun kaupungin ympäristöohjelman toteuma 2020. Merkittiin tiedoksi.

11. Yhdyskuntalautakunnan alaisen yhdyskuntajaoston lakkauttaminen valtuustokauden lopussa. Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Asemakaava ja asemakaavan muutos ja tonttijako 564- 2395, Oulunsalon kaupunginosa (Oulunsalon päiväkoti ja Oulunsalotalo). Päätösesitys hyväksyttiin.

13. Asemakaava 564-2438 Linnanmaan ja Kaijonharjun kaupunginosan osat (Huvilarannantie). Päätösesitys hyväksyttiin.

14. Valtuustoaloitteet.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat