Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginvaltuuston päätöksiä 9.11.2020

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginvaltuuston päätöksistä 9.11.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Valtuuston kyselytunti.

2. Taloustiedonanto.

3. Oulu - konsernin talouden neljännesvuosiseuranta III/2020. Merkittiin tiedoksi.

4. Uuden jäsenen valinta kaupunginhallitukseen ja konsernijaostoon. Konsernijaoston jäseneksi valittiin Jarmo Husso.

5. Uuden varajäsenen valinta sivistys- ja kulttuurilautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Mikko Jämsä.

6. Uuden jäsenen valinta sivistys- ja kulttuurilautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Jani Alakangas.

7. Uuden jäsenen ja varajäsenen nimeäminen seudulliseen joukkoliikennejaostoon, Kempeleen kunnan edustajat. Asia jätettiin pöydälle.

8. Oulun yliopiston sijoittuminen Raksilan alueelle, valtuutettu Viitasen ym. kirjelmä. Päätösesitys hyväksyttiin.

Merkitessään päätösesityksen tiedoksi valtuusto edellyttää lisäksi seuraavaa:

Vuonna 2019 vahvistettu yleiskaava määrittelee, että Linnanmaata kehitetään innovaatiokeskittymänä ja korkean koulutuksen keskittymänä, jossa jatkossa voi yliopiston lisäksi sijaita myös muita oppilaitoksia. Yliopistokorttelia ja lähiympäristöä kehitetään toiminnoiltaan monipuolisena ja maankäytöltään tehokkaana kaupunkiympäristönä, jossa on nykyistä enemmän myös asumista, palveluja ja työpaikkoja. Yliopiston, Arinan ja Keskon yhteinen suunnitteluvaraus Raksilan yliopistokampuksesta poikkeaa yleiskaavasta. Hankkeella on suuret vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ei vaan Raksilassa, vaan koko kaupungin alueella ja laajemmin Oulun seudulla. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat varsinkin Linnanmaan tiedekaupunginosaan ja Oulun pohjoiseen keskukseen.

Kaupungin tulee huhtikuun valtuuston kokoukseen 26.4.2021 tuoda valtuustolle tiedoksi perusteellinen selvitys hankkeen kokonaisvaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen, opiskelija-asumiseen, liikennejärjestelmiin ja arvio muutostarpeiden kustannuksista. 
ICT-klusteri on ollut merkittävä vaurauden lähde ja Oulun kasvun tae vuosikymmenten ajan. Nokia suunnittelee sijoittumista Linnanmaalle, jossa jo sijaitsevat esim. Bittium ja Elekrobit sekä monet muut pienemmät toimijat sekä valtion teknillinen tutkimuskeskus yliopiston ohella. Kaupungin tulee arvioida kuinka yliopiston suunnitelmat siirtää toimintoja Linnanmaan innovaatiokeskittymästä Raksilan kaupallisten palveluiden alueille vaikuttaisi ICT-klusterin ja muiden yritysten toimintaan alueella.
Oulun yliopiston, Arinan ja Keskon uusi suunnitteluvaraus ja siihen liittyvä Areena-hanke aiheuttaa kaupungille välittömiä kaavoituskustannuksia ja kustannuksia Raksilan ja Linnanmaan alueiden kaavoituksen pysähtymisenä ja rakennussuunnitelmien viivästymisinä. Valtuustolle tulee tuoda valtuuston huhtikuun kokouseen 26.4.2021 tiedoksi arvio näistä kustannuksista.  

 

9. Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2021. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen erillissitovuuksien talousarviomuutokset vuodelle 2020. Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Vuoden 2020 talousarvion sitovien tavoitteiden muuttaminen ja kaupunkistrategia Oulu 2026 väliarviointi. Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Oulun Vesi -liikelaitoksen talousarviomuutos vuodelle 2020. Päätösesitys hyväksyttiin.

13. Ylimmän johdon tehtävämuutokset ja konsernihallinnon organisointi. Päätösesitys hyväksyttiin.

14. Asemakaavan muutos ja asemakaava 564-2380 ja tonttijaot, Limingantullin ja Äimäraution kaupunginosat (Oritkarin kolmioraide). Päätösesitys hyväksyttiin.

15. Kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-työryhmien raportit vertailu vuodelta 2019. Merkittiin tiedoksi.

16. Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2019. Merkittiin tiedoksi.

17. Valtuustoaloitteet.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat