Ajankohtaista

< Takaisin

Kestävä hyvinvointi rakennetaan yhteistyöllä - Oulun kaupunginhallitus hyväksyi hyvinvointisuunnitelman 2023-2025

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi hyvinvointisuunnitelman vuosille 2023-2025 kokouksessaan 17.4.2023. Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sisältyy kaikkiin kaupungin lakisääteisiin tehtäviin. Hyvinvointialue tuottaa 1.1.2023 alkaen sosiaali- ja terveyspalvelut. Jatkossa kaupungin roolissa näkyy vahvasti hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä kestävän elämäntavan edistämisen merkitys. Tässä onnistuminen edellyttää, että yhteistyötä tehdään kaupungin kaikkien toimialojen, hyvinvointialueen, järjestöjen ja yhdistysten sekä muiden toimijoiden kanssa. Keskeistä on mahdollistaa puitteet asukkaiden omatoimiseen hyvinvoinnin ylläpitoon ja edistämiseen.

Nyt hyväksytyn hyvinvointisuunnitelman mukaan hyvinvoinnin edistämisen laaja-alaista tehtävää tehdään poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Kaikki kaupungin toimialat luovat yhteistyössä asukkaille toimivia arjen ratkaisuja ja sujuvan elämän edellytyksiä. Asukkaiden hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, työllisyys, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön tilaan, liikennejärjestelyihin, viher- ja virkistysalueisiin sekä moniin muihin kaupungin hoitamiin tehtäviin.

”Hyvinvointisuunnitelma painottaa yhteisöllisen ja turvallisen elinympäristön mahdollistamista ja yhtenä tavoitteena on osallisuuden kokemusten vahvistaminen ja turvallinen Oulu kaikille. Painopisteenä on myös mahdollistaa oululaisille hyvinvointia ja terveyttä tuottava elämäntapa, jotta oululaisten toimintakyky paranee. Myös sujuvaa arkea ja ihmisten pärjäämistä korostetaan; tavoitteena on turvata hyvinvointia edistävien palveluiden saatavuus ja toimivat monialaiset palveluprosessit”, kuvailee hyvinvoinnista, kotoutumisesta ja osallisuudesta vastaava johtaja Pirjo Nikula.

Hyvinvointisuunnitelma 2023-2025 on kaupunkistrategian toteuttamisohjelma, jolla toimeenpannaan hyvinvoinnin edistämisen strategiset linjaukset. Hyvinvointisuunnitelmaa, sen toteutusta, seurantaa ja raportointia voidaan hyödyntää myös kaupunkistrategian päivityksessä. Hyvinvoinnin edistämisen painopisteet pohjautuvat Oulun kaupungin kaupunkistrategiassa 2030 esiin nostettuihin hyvinvoinnin ilmiöihin ja esitettyihin toimenpide-ehdotuksiin.

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat