Ajankohtaista

< Takaisin

Kohti hiilineutraalia Oulua - Ympäristöohjelma 2026 hyväksytty, Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 19.8.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 19.8.2019. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

 

1. Infot: Kaupunkisuistovisio ja selvitys kuntien Sote-tuottajaroolista, kyselyyn vastaaminen. Merkittiin tiedoksi.

2. Hallintokuntavaiheen yhteenveto talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022. Merkittiin tiedoksi.

3. Oulu-konsernin talouden neljännesvuosiseuranta II/2019. Merkittiin tiedoksi.

4. Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelma v. 2019-21. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Ympäristöohjelma 2026 - kohti hiilineutraalia Oulua. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin liittää asiakirjaan jo kaupunkitasolla hyväksytyt ympäristötavoitteet ja niihin mahdollisesti liittyvät mittarit.

6. Avara Oy:n osakkeiden ostotarjous. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Uuden käräjäoikeuden lautamiehen valinta. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Ero varavaltuutetun tehtävistä. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Valtuustoaloite, Kaupunginhallituksen päätöksen tarkentaminen koskien Oulun kaupungin lapsivaikutusten arvioinnin toimintamallia. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. Valtuustoaloite, Pikisaarentilat. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

12. Oikaisuvaatimus katu-ja viherpalveluiden tehtäviä koskevaan päätökseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat