Ajankohtaista

< Takaisin

Linnanmaan uimahallin hankeselvitys hyväksyttiin - kaupunginhallituksen päätöksiä 12.8.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 12.8.2019. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

 

1. Info: Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelma. Merkittiin tiedoksi.

2. Linnanmaan uimahallin hankeselvitys. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kaupunginhallitus asetti hankkeelle tavoitekustannusarvion, jossa rakennuskustannuksen toteutuisivat korkeintaan 90 prosenttisesti.  Päätös lähetettiin edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Ympäristöohjelma 2026 - kohti hiilineutraalia Oulua. Asia jätettiin pöydälle.

4. LapIT Oy:n osakkeen myynti. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Maankäyttösopimuksen tekeminen Värtössä, 564-23-13-1, Valurinkuja 1, Asunto Oy Jokivärttö. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Uuden varajäsenen valinta yhdyskuntalautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Uuden jäsenen valinta nuorisovaltuustoon. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

9. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat