Ajankohtaista

< Takaisin

Maankäytön toteuttamisohjelma eteni valtuuston käsittelyyn - kaupunginhallituksen päätöksiä 20.1.2020

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 20.1.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

1. Info. Oulun yliopiston tilaselvityksen tilannekatsaus. Merkittiin tiedoksi.

2. Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2020–2024. Päätösesitys hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:” Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että Oulujokivarren osayleiskaavaa edistetään ja sisältöä kehitetään.” Päätös etenee kaupunginvaltuustolle päätettäväksi.

3. VisionPlus Fund I Ky:n toiminta-ajan jatkaminen. Merkittiin tiedoksi.

4. Vastaus valtuustoaloitteeseen palvelulupauksesta yrityksille ja yritysmyönteisyyden kehittämisestä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Kaupunginhallituksen ja Business Oulu - liikelaitoksen johtokunnan yhteinen kehityskeskustelutilaisuus 4.2.2020. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Kaupunginhallituksen ja yhdyskuntalautakunnan yhteinen seminaari korkean rakentamisen periaatteista 22.1.2020. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat