Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu 2026 -kysely: Turvallinen ja välittävä ilmapiiri tärkeä oululaisille

Oulun tulevaisuutta kartoittavaan Oulu 2026 -kyselyyn vastasi yhteensä hiukan yli 2000 oululaista ja muualla asuvaa. Kysely oli auki osoitteessa oujees.oulu.com kaksi viikkoa ajalla 18.9.–1.10.

Sosiaaliseen mediaan painottuneella Ou jees! -kampanjalla kyselyyn houkuteltiin vastaajiksi erityisesti nuoria. Tavoitteessa onnistuttiin kiitettävästi. Suurimmat vastaajaryhmät olivat 25–34-vuotiaat sekä 18–24-vuotiaat nuoret aikuiset. Vastaajista yli neljäsosa (581) oli alle 25-vuotiaita. Yli 600 vastaajaa ilmoitti asemakseen opiskelija tai koululainen.

Kyselyyn vastaajien kesken arvottiin kolme Kooman suunnittelemaa Oulu 2026 -collegeja. Palkinnot on arvottu ja voittajille on ilmoitettu voitosta henkilökohtaisesti.

Turvallinen, välittävä, aito Oulu ja oululainen

Kyselyn tulosten perusteella Oulun ilmapiirin pitäisi olla vuonna 2026 ainakin turvallinen, asukkaistaan välittävä, ekologinen ja kestävä sekä hyväntuulinen ja helposti lähestyttävä.

Kun kysyttiin, millainen oululainen vastaaja haluaisi olla vuonna 2026, korostuivat sellaiset kuvailusanat kuin välittävä, aito, avarakatseinen, rento ja pohjoisen ihminen. Alle 25-vuotiaiden vastaajien keskuudessa nousi tärkeäksi myös ajatus luovuudesta.

Luonto ja vapaa-ajan aktiviteetit tärkeitä oululaisille

Kyselyssä kartoitettiin lisäksi, mitkä asiat ovat tulevaisuudessa tärkeitä vastaajien arjen sujumisen näkökulmasta. Vastaajat saivat valita vaihtoehtojen joukosta tärkeimmiksi kokemansa asiat.

Iso osa vastaajista koki luonnon olevan tärkeä osa kaupunkiaan ja asuinaluettaan. Luonnon ja merellisyyden merkitys oululaisille nousi esille myös kyselyn vapaapalautteista. Toisaalta monet pitivät tärkeänä sitä, että kaupungin keskusta on tiivis, kasvava ja kehittyvä.

Toimivan joukkoliikenteen merkitys vastaajille korostui selvästi kyselyn tuloksissa. Tärkeäksi koettiin, että Oulussa on turvallista asua ja liikkua.

Tärkeäksi nousivat myös laaja ja omaperäinen kulttuuri- ja tapahtumatarjonta sekä se, että kaupungista löytyy sopivia, hyvinvointia tukevia harrastuksia ja vapaa-ajan aktiviteetteja.

Asiakaspalvelun ja asioinnin osalta vastaajat pitivät erityisen tärkeänä sitä, että asiakaspalvelun työntekijät palvelevat sähköisissä kanavissa reaaliaikaisesti ja itselle sopivina ajankohtina. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että palveluita saa läheltä asuinpaikkaa.

Vastaajien mielestä Oulusta tekevät Euroopan kulttuuripääkaupungin vuonna 2026 erityisesti kulttuuritapahtumat ja festivaalit, näkyvä kaupunkikulttuuri ja kaupunkilaisten järjestämät tapahtumat, mielenkiintoinen arkkitehtuuri ja kaupunkikuva sekä monipuoliset kahvilat ja ravintolat.

Ou jees! -kampanja jatkuu ideoinnilla

Ou jees! -kampanja jatkuu lähellä vuodenvaihdetta. Kuka tahansa voi julkaista kampanjasivustolla oman ideansa Oulun kehittämiseen. Ideoita voi äänestää ja jakaa some-kanavissa hashtageillä #oujees ja #oulu2026. Suosituimpien ideoiden tekijöille tarjotaan mahdollisuus osallistua keskusteluun kaupungin tulevaisuudesta kaupungin johdon kanssa.

Ideoinnin tarkemmat aihepiirit tarkentuvat loppusyksyn aikana.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Oulu 2026 -työnimellä kulkevan Oulun kaupunkistrategian valmistelussa. Oulu 2026-kyselyn tulokset ovat yhtenä taustamateriaalina Oulun kaupunginvaltuuston työskentelylle. Valtuusto pitää ensimmäisen strategiatyöpajansa 19.10.

 

Yhteenveto Oulu 2026 -kyselyn tuloksista on julkaistu Oulun kaupungin verkkosivuilla: https://www.ouka.fi/strategia

 
Lisätietoja medialle:
Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist, p. 044 703 1257
Verkkotiedottaja Satu Tähtinen, p. 044 703 1718
Viestintäpäällikkö Sari Valppu, p. 044 703 1145

Kokousasiakirjat Kokousasiakirjat