Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu jatkaa toimintatapojen uudistamista ja investoi peruspalveluihin

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajalan talousarvioesitys vuodelle 2018 sisältää kaupungin toimintatapojen uudistamisia, investointeja peruspalveluihin ja valmistautumista tuleviin muutoksiin.

Talousarvioesitys ja sen esittelymateriaali on julkaistu osoitteessa www.ouka.fi/talous.
 

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajalan talousarvioesitys vuodelle 2018 sisältää myös toimenpide-esityksiä talouden tasapainottamiseksi. Vuosikate tulisi saada tasolle, joka nykyistä paremmin vastaa investointien määrää. Tähän tavoitteeseen ei suunnitelmakaudella päästä. Vuosikate laskee kuluvan vuoden lähes sadan miljoonan tasosta alle 50 miljoonaan. Vuosikate ei riitä läheskään investointien rahoittamiseen, minkä vuoksi kaupungin lainamäärän arvioidaan kasvavan ensi vuonna noin 90 miljoonaa euroa.

- Jotta kaupunki uudistuu, edellyttää se valintoja ja luopumista. Hyvin jo toteutettua kaupungin toimintatapojen uudistamista ja tehostamista jatketaan. Talousarvion toimintamenotavoitteen saavuttaminen ja velkaantumisen hallinta edellyttävät luottamushenkilöiden, kaupungin johdon ja koko henkilökunnan yhteistä tahtotilaa, sanoo Laajala.

Kaupunginjohtaja muistuttaa, että talouden tasapainon saavuttaminen on välttämätöntä, jotta kaupunki voi toteuttaa elinvoimaa ja vetovoimaa tukevia kehittämis- ja investointihankkeita.

Investoinneilla elinvoimaa ja elämisen laatua

Vuonna 2018 Oulun kaupungin investoinnit ovat lähes samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Kaupungin investoinnit yhteensä ovat 150,6 miljoonaa euroa. Tulevat investoinnit pohjautuvat muun muassa palveluverkon kehittämistarpeisiin ja maankäytön toteuttamisohjelmaan. Esimerkiksi venesatamia kunnostetaan, katuvalaistuksen energiatehokkuutta parannetaan ja Mannerheimin puistosta rakennetaan keskustaan ympärivuotinen tapahtumapuisto.

- Käynnistynyt Valtatie 4:n perusparannus on Oulun seudun tärkein tiehanke. Oulun satamaan johtava meriväylä syvennetään 12,5 metrin syvyyteen. Hanke on tärkeä koko Pohjois-Suomen elinkeinoelämälle ja se vahvistaa sataman kilpailukykyä ja laajentaa sataman toimintaa, muistuttaa Laajala.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa tavoitteena on varmistaa monipuolinen ja riittävä tonttitarjonta sekä parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta ja palvelutasoa.

Rakentamisen painopiste siirtyy yhä enemmän täydennysrakentamisen suuntaan. Kylien elinvoimaa tuetaan laatimalla tarvittaessa kyläselvityksiä. Kaupunkikeskustan kävely- ja pyöräilyolosuhteita parannetaan niitä koskevan kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Hyvinvointipalvelujen toimivuutta ja palvelukykyä parannetaan

Tarkka taloudenpito ja onnistuneet rakenteelliset ratkaisut ovat taittaneet Oulun kaupungin sosiaali- ja terveysmenojen kasvun, ja vuodesta 2012 lähtien asukaskohtaisten kustannusten vuosikasvu on ollut hyvin maltillista. Siitä huolimatta sosiaali- ja terveyspalveluissa on ensi vuodelle 10 miljoonan euron sopeutustavoite talouden tasapainon saavuttamiseksi.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa jatketaan hyvinvointikeskusten kehittämistä vuonna 2018. Hyvinvointikeskusten toimivuus, asiakaspalvelukyvyn parantaminen ja sähköisten palvelujen lisääminen ovat keskiössä. Koska Oulussakin on nähtävissä ikääntyvän väestön määrän kasvu, varaudutaan myös ikäihmisten palvelutarpeen lisääntymiseen. Painopiste on kotiin tarjottavissa palveluissa, joilla halutaan parantaa ikäihmisten mahdollisuuksia asua kotona.

Tehokkuutta tilojen käyttöön

Oulu on koulukaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalveluissa oppilaiden määrä kasvaa edelleen kouluissa. Myös varhaiskasvatukseen osallistuu yhä enemmän lapsia. Samaan aikaan talouden tasapainon saavuttamiseksi tarvitaan toimenpiteitä myös sivistys- ja kulttuuripalveluissa. Yhtälö pyritään ratkaisemaan muun muassa lisäämällä digitaalisuutta ja vähentämällä hallitusti käytössä olevien tilojen määrää. Varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukioita, asukastupia ja kirjastopalveluita tarkastellaan palvelukeskittymittäin.

Kulttuuripalveluissa pyritään lisäämään kaupungin vetovoimaa ja asukkaiden viihtyvyyttä kehittämällä kaupungin tapahtumatarjontaa. Samalla valmistaudutaan hakemuksen tekemiseen niin, että Oulu olisi Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026.

Oulu päihitti rakennemuutoksen

Oulun seutukunnalla yksityisen sektorin työpaikkakehitys 2012-2015 on ollut neljänneksi vahvinta koko maassa huolimatta ICT-alan rakennemuutoksesta. Elinkeinoelämän muut toimialat ovat vahvistuneet ja Oulun elinkeinorakenne on monipuolinen. Oulussa on vahvaa perusteollisuutta ja merkittäviä kaupan ja palvelualan yrityksiä.

Oulu on selviytynyt hyvin ICT-alan rakennemuutoksesta. Oulun ICT-toimialalla on tällä hetkellä töissä enemmän väkeä kuin koskaan. Uusia start up –yrityksiä skaalautuvalla liiketoimintamallilla on perustettu yli 500, ja kaupunkiin on tullut viidessä vuodessa yli 20 kansainvälistä, korkean jalostusarvon yritystä. Korkean teknologian aloilla on kasvunäkymiä muun muassa soveltavan ICT:n, peliteollisuuden, finanssiohjelmistojen ja äly- ja kaivosteknologian alueilla. Oulu on noussut toiseksi merkittävimmäksi terveysteknologiakaupungiksi Suomessa.

Oulun seudun myönteinen kehitys on johtanut työttömyyden laskuun. Työllisyyden hoitoon kaupunki käyttää silti ensi vuonna noin 40 miljoonaa euroa.

Kaupunki uudistuu

Kaupunkistrategian Oulu 2026 valmistelu on alkanut. Strategiassa määritellään kaupunkiyhteisön visio ja strategiset kärjet, joilla Oulu menestyy tulevaisuudessa. Uusi kaupunkistrategia tulee kaupunginvaltuuston päätettäväksi alkuvuodesta 2018.

Tuleviin muutoksiin Oulun kaupunki valmistautuu ennakoivasti. Sote- ja maakuntauudistus tulee muuttamaan merkittävästi kuntien roolia, asemaa ja tehtäviä. Kaupungin johtoryhmä on laatinut muutosohjelman Oulu 2020, jonka tarkoituksena on kertoa kootusti sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kaupungin toimintaan ja talouteen. Lisäksi ohjelmassa esitetään toimenpiteitä kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Muutosohjelma Oulu 2020 on alustava suunnitelma, ei päätösesitys. Toimenpiteistä tehdään tarvittavat päätökset erikseen.

Muutosohjelma Oulu 2020 julkaistaan keskiviikkona 11.10. Koska sekä ohjelma että talousarvioesitys sisältävät toimenpiteitä, joilla saattaa olla vaikutusta henkilöstön asemaan, tulee kaupungin käynnistää yhteistoimintamenettely henkilöstön kanssa. Neuvottelujen käynnistämisestä päätetään kaupunginhallituksessa maanantaina 16.10. Yhteistoimintamenettelyn käytännön toteuttamisesta sovitaan yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa.

 

Talousarvioesitys ja sen esittelymateriaali on julkaistu osoitteessa www.ouka.fi/talous.
 

Lisätiedot medialle: Kaupunginjohtaja Päivi Laajala

 

Oulun kaupungin tunnusluvut talousarvioesityksessä vuodelle 2018:

Oulun kaupungin tunnusluvut talousarvioesityksessä vuodelle 2018

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat