Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu edistää avointa hallintoa

Oulun kaupungille on laadittu avoimen hallinnon toimintasuunnitelma ja toimenpiteet vuosille 2018-19 toimialat ylittävässä työryhmässä. Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman osa-alueet Oulussa ovat kaikkien osallisuus, selkeä kieli, tiedon ja päätöksenteon avoimuus sekä palveluiden saavutettavuus ja esteettömyys. 

Hyvänä esimerkkinä avoimen hallinnon edistämisessä on ollut omaishoidon päätöstekstien selkeyttäminen. Siitä  Oulun kaupunki sai Vuoden selväsanainen -palkinnon vuonna 2016.

Kaupunginhallitukselle raportoidaan vuosittain avoimen hallinnon suunnitelman toimenpiteistä. 

Mitä avoin hallinto tarkoittaa Oulussa?

Avoin hallinto tarkoittaa Oulussa kaikkea sitä, mikä tuo kaupunkia ja sen toimintaa lähemmäs asukkaita: yhdenvertaisia mahdollisuuksia vaikuttaa yhteisiin asioihin eri kanavissa, ymmärrettävää ja selkeää kieltä viestinnässä, entistä paremmin saavutettavia ja esteettömämpiä palveluita sekä kattavaa ja avointa tietoa kaupungin toiminnasta ja päätöksistä. 

Avoimen hallinnon toimintasuunnitelmassa on yhteys toimenpidetasolla esimerkiksi lapsiystävällisen kunnan tavoitteelliseen kehittämistyöhön, palveluita koskevaan tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, vammaispoliittiseen ohjelmaan ja tulevan vuorovaikutussuunnitelman laatimiseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 23.4.2018 Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelman ja toimenpiteet vuosille 2018-19.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat