Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu kokeilee palvelualoitetta

Oulun kaupunki on päättänyt kokeilla palvelualoitetta kuluvan valtuustokauden 2017–2021 loppuun saakka.

Palvelualoitteella tarkoitetaan kunnan jäsenille annettua mahdollisuutta tehdä aloite kunnan toimialaan kuuluvan palvelun kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta niin, että palvelun laatu ja kustannustehokkuus paranevat.

Palvelualoitteen jättäjä esittää haasteessaan tarkoin yksilöidysti, muun muasssa laskelmin, miten kyseessä oleva palvelu tai osa siitä voidaan tuottaa nykymallia laadukkaammin ja/tai edullisimmin.

Palvelualoite on julkinen ja vireille tulleet palvelualoitteet ja niiden vastaukset julkaistaan. Ohjeet aloitteet tekemiseen, niiden käsittely sekä tehdyt aloitteet ja niiden vastaukset löytyvät palvelualoitteen verkkosivuilta.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat