Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu mukaan Suomi-Rata yhtiöön - Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 23.3.2020

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 23.3.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Sähköinen kokousmenettely kaupunginhallituksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

2. Info 23.3.2020. Kulttuuripääkaupunkihakemuksen tilannekatsaus. Merkittiin tiedoksi.

3. Oulun kaupungin tilinpäätös 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Oulun kaupungin tytäryhteisöraportti 2020. Merkittiin tiedoksi, edelleen kaupunginvaltuustolle.

5. Oulun kaupungin osakkuus Suomi-Rata Oy -hankeyhtiössä. Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä: Oulu pitää erittäin tärkeänä, että kaksoisraiteen suunnittelu Oulu – Ylivieska välille käynnistetään välittömästi Pohjois-Suomen elinvoiman turvaamiseksi ja parantamiseksi. Lisäksi Oulun kaupunki pitää tärkeänä myös muiden pohjoisten kaupunkien Kemin, Tornion, Rovaniemen ja Ylivieskan mahdollisuutta osallistua hankeyhtiöön.

6. Valmiuslain käyttöönottoon liittyvät vaikutukset kaupungin toimintaan, yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen.

Muutettu päätös: Toimialoja ja liikelaitoksia johtavat viranhaltijat voivat käynnistää tarvittavat yhteistoimintamenettelyt. Henkilöstötoimikunnan roolina on seurata ja arvioida yhteistoimintamenettelyjä ja toimenpiteitä.

Lisäksi kaupunginhallituksen jatkodelegointiin lisätään henkilöstöasioita koskevaan kohtaan 3:  Hallintokunnan johtajat päättävät henkilöstön lomauttamisesta, tarvittaessa yhteistoimintalain 15 § mukaisesti, kun lomauttaminen perustuu suoraan tai välillisesti viruspandemiaan.

Kaupunginhallitus lisäsi vielä yksimielisesti kaupunginjohtajan esitykseen seuraavan kohdan: Toimenpiteissä pyritään maltillisuuteen ja kriittisten alojen resurssien turvaamiseen. Toimenpiteiden vaikutuksia ja pandemian tilannetta arvioidaan jatkuvasti. Kaupunginhallitus seuraa yhteistoimintaneuvottelujen tuloksia ja toimenpiteitä kokouksissaan ja puuttuu niihin tarvittaessa. Viestintää toimenpiteistä lisätään.

7. Oulun kaupungin liittyminen perustettavaan Suomen Tiedekeskukset yhdistykseen. Asia otettiin pois listalta.

8. Asemakaavan muutos 564-2377, V kaupunginosa (Isokatu 82). Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Uuden jäsenen valinta nuorisovaltuustoon. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. Teknisten liikelaitosten johtokunnan ja Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunnan sähköisen kokouskutsun ja esityslistan jakelu vuosina 2020-2021. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Oulun kaupunginhallitus hyödynsi ensi kertaa historiassa sähköistä kokousmenettelyä. 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat