Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu sai maapoliittisen toteuttamisohjelman - kaupunginvaltuuston päätöksiä 27.1.2020

Tässä ennakkotiedote kaupunginvaltuuston päätöksistä. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa: https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-poytakirjat

1. Oulun kaupungin kulttuuristrategia 2030. Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavalla yksimielisellä lisäyksellä: Sivu 14 Tavoitteet kolmas ”pallura”:

” Luodaan toimintaa, jolla parannetaan eri alojen taiteen ja

   kulttuurin ammattilaisten työmahdollisuuksia Oulun kaupungin

   eri toimialoilla, yksityisellä ja kolmannella sektorilla”.

2. Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2020–2024. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3. Rakennuslautakunnan käyttötalouden muutosesitys TA2019, rakennusvalvontamaksutuottojen lisäys. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Uuden varajäsenen valinta hyvinvointilautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Merja Kaartinen.

5. Uuden jäsenen valinta rakennuslautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Markku Eilola-Jokivirta.

6. Uuden varajäsenen valinta sivistys- ja kulttuurilautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Riikka Matilainen.

7. Valtuustoaloitteet. Merkittiin tiedoksi.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat