Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu valmistautuu muutoksiin

Oulun kaupunki valmistautuu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksiin ennakoivasti. Kaupungin johtoryhmä on kaupunginjohtaja Päivi Laajalan johdolla laatinut muutosohjelman Oulu 2020, johon on pyritty kokoamaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kaupungin toimintaan ja talouteen. Lisäksi ohjelmassa on toimenpide-esityksiä kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Tavoitteena on, että kaupungin vuosikate on 40 miljoonaa euroa nykyistä suurempi vuonna 2020.

Muutosohjelma sisältää esityksiä, joilla kaupungin toimintatapoja muutetaan ja palveluja ja prosesseja digitalisoidaan. Alustavasti on myös esitetty erilaisia vaihtoehtoja Oulun kaupungin organisaatiovaihtoehdoista maakunnan perustamisen jälkeen vuodesta 2020 alkaen.

Koska muutosohjelma sisältää esityksiä, joilla saattaa olla vaikutusta henkilöstön asemaan, käynnistää kaupunki yhteistoimintamenettelyn taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Perusteena ovat talouden tasapainottaminen, omistajapoliittiset linjaukset ja maakunnan perustaminen. Henkilöstöä koskevia muutoksia tuetaan muutostuella, koulutuksella ja avoimella viestinnällä. Päätöksen yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tekee kaupunginhallitus.

Muutosohjelma Oulu 2020 on valmistelua ohjaava suunnitelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyy joulukuussa 2017. Ohjelman toimenpiteisiin liittyvät varsinaiset päätökset tehdään erikseen kulloinkin tarvittavissa päätöksentekoelimissä toimivallan mukaisesti. Henkilöstön asemaan kohdistuvat toimenpiteet käydään läpi yhteistoimintalain mukaisesti ennen toimivaltaisten toimielinten päätöksiä.

Muutosohjelman etenemisestä viestitään henkilöstölle, kuntalaisille ja medialle. Kaupungin Akkuna-intranettiin on koottu muutosohjelmalle oma sivustonsa, joka löytyy Kaupunki ja kehittäminen –osion alta. Sinne pyritään kokoamaan kaikki muutosohjelmaa koskeva tieto. Ulkoiseen viestintään käytetään mm. Oulun kaupungin verkkosivuja, some-kanavia sekä mediatiedotteita.

 

Liitetiedostot:

Muutosohjelma Oulu 2020 (pdf)

Muutosohjelman esittelymateriaali (pdf)

 

Lisätiedot medialle:

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala, 040 180 1168    

Jakolinkki

Kokousasiakirjat