Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Oululaiset haluavat pehmeämpiä arvoja vuonna 2026

Oulun tulevaisuutta kartoittavan Oulu 2026 -kyselyn tulokset kertovat, että oululaiset haluavat pehmeämpiä arvoja vuonna 2026. Oulun ilmapiirin vuonna 2026 pitäisi olla turvallinen, asukkaistaan välittävä, ekologinen ja kestävä sekä hyväntuulinen ja helposti lähestyttävä.
 
Oululaiset itse haluavat olla vuonna 2026 välittäviä, aitoja, avarakatseisia, rentoja ja pohjoisen ihmisiä. Alle 25-vuotiaat vastaajat korostavat myös luovuuden merkitystä.
 

Luontokaupunki, jolla on kehittyvä keskusta

Iso osa vastaajista kokee luonnon olevan tärkeä osa kaupunkiaan ja asuinaluettaan. Luonnon ja merellisyyden merkitys oululaisille nousee esille myös kyselyn vapaapalautteista. Toisaalta monet pitävät tärkeänä sitä, että kaupungin keskusta on tiivis, kasvava ja kehittyvä.
 
Toimivan joukkoliikenteen merkitys vastaajille korostuu selvästi kyselyn tuloksissa. Tärkeää on myös se, että Oulussa on turvallista asua ja liikkua.
 
Laaja ja omaperäinen kulttuuri- ja tapahtumatarjonta koetaan tärkeäksi. Vastaajat toivovat, että kaupungista löytyy sopivia, hyvinvointia tukevia harrastuksia ja vapaa-ajan aktiviteetteja. Oululaisille tärkeää on myös se, että palveluita saa läheltä asuinpaikkaa.
 

Kyselyn tuloksia hyödynnetään strategian valmistelussa 

Oulun tulevaisuutta kartoittavaan Oulu 2026 -kyselyyn vastasi yhteensä hiukan yli 2000 oululaista ja muualla asuvaa. Kysely oli auki osoitteessa oujees.oulu.com kaksi viikkoa ajalla 18.9.–1.10.
 
Suurimmat vastaajaryhmät olivat 25–34-vuotiaat sekä 18–24-vuotiaat nuoret aikuiset. Vastaajista yli neljäsosa (581) oli alle 25-vuotiaita. Yli 600 vastaajaa ilmoitti asemakseen opiskelija tai koululainen.
 
Kyselyn tuloksia hyödynnetään Oulu 2026 -työnimellä kulkevan Oulun kaupunkistrategian valmistelussa. Kaupunginvaltuusto piti ensimmäisen strategiatyöpajansa 19.10., ja strategian työstäminen jatkuu marraskuussa.
 
Yhteenveto Oulu 2026 -kyselyn tuloksista on julkaistu Oulun kaupungin verkkosivuilla: https://www.ouka.fi/strategia
 
 
Lisätiedot medialle:
Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist, p. 044 703 1257
Verkkotiedottaja Satu Tähtinen, p. 044 703 1718
Viestintäpäällikkö Sari Valppu, p. 044 703 1145

Kokousasiakirjat Kokousasiakirjat