Ajankohtaista

< Takaisin

Oululaiset kertoivat: selkeä kieli lisää hallinnon avoimuutta

Oulun kaupungissa valmistellaan parhaillaan avoimen hallinnon toimintasuunnitemaa vuosille 2020-23. Suunnitelman päivittämiseen liittyen oululaisilta kysyttiin mielipiteitä ja kommentteja kyselyn muodossa. Kysely oli avoinna 21.4.–12.5., ja vastauksia saatiin 140. Kyselyyn vastattiin otakantaa.fi-palvelussa.

Ensimmäisessä osiossa kysyttiin kaupungin viestinnän eri muotojen ymmärrettävyydestä yhden monivalinnan ja yhden avoimen kysymyksen muodossa. Vastaajat kokevat, että vaikeinta on ymmärtää kaupungin toimintaa linjaavia asiakirjoja, kuten suunnitelmia, ohjelmia ja strategioita. Lisäksi pöytäkirjat, esityslistat ja palveluiden ohjeet koetaan hankalaksi ymmärtää. Suurin ongelma ymmärtämisen kannalta on vastaajien mukaan kapulakielisyys. Vastaajat toivovat, että kaupunki voisi käyttää selkeämpää kieltä esimerkiksi pöytäkirjojen teksteissä.

Toisessa osiossa kysyttiin mielipiteitä tiedon ja päätöksenteon avoimuuteen liittyen. Vastaajien mielestä Oulun kaupungin päätöksentekoon ja kuntalaisten asiointiin liittyvät tiedot tulisi löytyä pääasiassa kaupungin verkkosivuilta. Myös sosiaalisen median ja sanomalehtien hyödyntämistä toivottiin. Vastaajat toivovat, että päätöksentekoprosessia ja päätettyjä asioita avattaisiin selkeää kieltä käyttäen kaupungin verkkosivuilla.

Kolmannessa osiossa kysyttiin, ovatko Oulun kaupungin palvelut tarpeeksi saavutettavia ja esteettömiä. Varsin iso osa ei osannut ottaa kantaa kumpaankaan. Lopuista puolet kokee, että palvelut ovat melko hyvin tai hyvin saavutettavia ja esteettömiä. Toinen puoli kokee, että palvelut eivät ole tarpeeksi tai ollenkaan saavutettavia ja esteettömiä. Vastaajat toivovat muun muassa pieniä esteettömyystoimia, kuten liuskoja ja enemmän esteettömiä vessoja. Lisäksi toivotaan, että palvelut olisivat bussireittien varrella, myös puhelinpalveluihin halutaan parannuksia.

Neljännessä ja viimeisessä osiossa kysyttiin, millaisissa asioissa kaupungin pitäisi hyödyntää kokemusasiantuntijoita. Vastauksia tuli todella laaja-alaisesti. Eniten nousi esille, että ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden kokemusasiantuntijuutta hyödynnettäisiin suunniteltaessa tilojen esteettömyyttä. Myös verkkopalvelujen kehittämiseen toivotaan ikääntyneitä kokemusasiantuntijoiksi, jotta heidän tarpeensa tulisivat paremmin huomioiduksi. Lisäksi nousi esille vanhempien halu osallistua kokemusasiantuntijoina koulujen ja terveyspalvelujen suunnitteluun.

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat