Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun Digi -liikelaitos aloittaa yhteistoimintamenettelyn, jonka tarkoituksena on selvittää mahdollisen ICT-palvelujen ulkoistuksen säästövaikutuksia ja uudistaa toimintamallia

Oulun Digi on kaupungin sisäinen liikelaitos, joka vastaa kaupungin palvelujen digitalisoinnin edistämisestä, tietohallinto- ja ICT-toiminnoista. Tarkastelun kohteena on ICT-palvelutuotannon mahdollinen siirto ulkoiselle palveluntuottajalle liikkeenluovutuksena, jolloin osa henkilökunnasta siirtyisi toimintojen mukana uuden työnantajan palvelukseen. Säästöpotentiaali tarkentuu selvitystyön kuluessa. Yhteistoimintamenettely ei johda henkilöstön irtisanomisiin. 

Toimintojen ulkoistustarkastelu on osa kaupungin teettämää ulkoista arviointia talouden tasapainottamiseksi. Kaupunki on omistajapoliittisissa linjauksissa edellyttänyt Oulun Digin toiminnan uudistamista. Toiminnan kehittämisen tavoitteena on tukeutua ICT-palvelumarkkinoihin tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Toiminnan uudistamisella pyritään vastaamaan toimintaympäristössä ja asiakaskunnassa tapahtuviin muutoksiin sekä hallitsemaan toimintaan liittyviä riskejä.

Oulun Digissä työskentelee tällä hetkellä yhteensä n. 100 työntekijää, joista noin puolet toimii ICT-palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Lisäksi ICT-palveluissa käytetään laajaa joukkoa kumppaneita.

Palvelutuotannon tarkastelu etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksentekoon kuluvan syksyn aikana. Henkilöstön siirto tapahtuisi vuosina 2021–2022 riippuen kilpailutusten aikataulusta.

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat