Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 on julkaistu

Oulun kaupunginvaltuusto käsittelee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2016 kokouksessaan 15.5.2017. Kertomus kertoo jälleen, saiko kuntalainen vastinetta verorahoilleen ja toteutuiko kaupunginvaltuuston tahto.

Kaupunkistrategiasta Oulu 2020 jäi toteutumatta noin puolet

Kaupunkistrategian vuodeksi 2016 asetetuista tavoitetiloista lähes puolet on jäänyt toteutumatta. Kaupunginhallituksella on toteuttamisessa ollut käytössä seitsemän toteuttamisohjelmaa, joiden raportointi sille ei kuitenkaan ole toiminut riittävän hyvin, sillä vain kahdesta toteuttamisohjelmasta on raportoitu sovitun raportointitavan mukaisena. Tarkastuslautakunnan kannanoton mukaan kaupunginhallituksen tulee jatkossa terävöittää strategian täytäntöönpanoa ja toteuttamisen johtamistapoja. Uuden strategian valmistelu on aloitettu.

Kaupungin talouden arviointi

Oulun kaupungin investointitaso on edelleen korkea suhteessa vuosikatteeseen. Toiminnan ja investointien rahavirta on viiden vuoden tarkastelussa negatiivinen. Investointeja on rahoitettu lainalla, mikä kasvavassa kaupungissa on luontevaa, mutta Oulun lainojen määrä on kasvanut varsin nopeasti. Vuonna 2016 kaupungin lainakannan kasvu oli nopeampaa kuin tulojen kasvu. Oulu-konsernin tilanne on jonkin verran parempi kuin emokaupungin. Tarkastuslautakunta herättää kysymystä ja pohtii, mikä määrä lainaa on liikaa?

Oululaisten palvelujen arviointi

Tarkastuslautakunnalla oli arvioinnissa kuusi kuntalaisten palvelua (sulkeissa arviointinäkökulmat):

Ikäihmisten kotihoito (talous, tuottavuus, laatu, vaikuttavuus)

Varhaiskasvatuspalvelut (talous, tuottavuus, laatu, vaikuttavuus, henkilöstön aikaansaannoskyky)

Liikuntapalvelut (talous, vaikuttavuus, laatu)

Kulttuuripalveluiden kumppanuussopimuksilla tuotetut palvelut (taloudellisuus, vaikuttavuus)

Oulun Pysäköinti Oy (valtuuston tavoitteiden toteutuminen)

Oulun Satama Oy (valtuuston tavoitteiden toteutuminen)

Jokaisesta palvelusta Arviointikertomus sisältää sekä johtopäätöksiä että tarkastuslautakunnan kannanotot, joihin palvelualueet, liikelaitokset ja tytäryhteisöt laativat vastaukset kaupunginvaltuustolle alkusyksystä.

Lautakunta on tänä vuonna arvioinut myös omien vuoden 2015 kannaottojensa vaikuttavuutta palvelujen ja toiminnan parantumiseen.

Arviointikertomus on kaupunginvaltuuston esityslistan liitteenä. http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/kaupunginvaltuusto

Koska Arviointikertomus on kirjoitettu kaupunginvaltuustolle, kaupungin verkkosivuilla on myös tiivistelmä kuntalaisille.

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/arviointikertomukset

 

Lisätiedot medialle:

lautakunnan puheenjohtaja Anna-Kaisa Lepistö 041 4671994 ja kaupunginreviisori Pirjo Mäkinen 044 7031660.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat