Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 on julkaistu

Oulun kaupungin arviointikertomus kertoo jälleen, toteutuiko kaupungin palveluissa ja toiminnassa kaupunginvaltuuston tahto, toiminnan tuloksellisuus ja tarkoituksenmukaisuus.

Oulun kaupunginvaltuusto käsittelee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2019 kokouksessaan 15.6.2020 ja lähettää sen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Tarkastuslautakunnalla oli arvioinnissa seuraavat palvelut:

Lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalveluihin
Valvonnan toteutuminen ikäihmisten palveluissa
Museo- ja tiedekeskus Luupin toiminta ja tuloksellisuus
Kestävän liikkumisen edistäminen
Rakennetun ympäristön esteettömyys


Muita tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteita olivat seuraavat valtuustotavoitteet:

Kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentämistavoite
Lastensuojelun tavoite kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten suhteellinen osuus ei kasva
Digiteknologian edistämistavoite

Jokaisesta kohteesta lautakunta esittää sekä johtopäätöksiä että kannanotot, joihin hallintokunnat ja liikelaitokset laativat vastaukset kesän aikana. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle lokakuun kokouksessa lausunnon toimenpiteistä, joihin on ryhdytty.

Lautakunta arvioi myös valtuuston asettamien sitovien talouden- ja toiminnan tavoitteiden toteutumista sekä kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden tilaa.

Arviointikertomus on luettavissa nettisivuilta

Kaupungin verkkosivuilla on arviointikertomuksesta myös tiivistelmä kuntalaisille.

 

Lisätietoja:

lautakunnan puheenjohtaja Marja-Leena Kemppainen 044 2604290 ja kaupunginreviisori Pirjo Mäkinen 044 7031660

Jakolinkki

Kokousasiakirjat