Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupungin yt-neuvottelujen ensimmäinen vaihe päätökseen

Oulun kaupungin lokakuussa käynnistyneet yt-neuvottelut ovat päättyneet. Muutosohjelmaa Oulu 2020, ensi vuoden talousarviota sekä omistajapoliittisia linjauksia koskeneet neuvottelut käytiin hyvässä hengessä kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen kesken.

Neuvotteluissa käytiin läpi muutosohjelmassa, talousarviossa ja omistajapoliittisissa linjauksissa suunniteltuja toimenpiteitä yleisellä tasolla, hahmoteltiin kokonaisuutta sekä linjattiin jatkoneuvotteluja. Mikäli myöhemmin päätöksentekoon etenevillä toimenpiteillä on mahdollisia henkilöstövaikutuksia, käydään kyseisistä toimenpiteistä erilliset yt-neuvottelut.

Muutosohjelman, talousarvion ja omistajapoliittisten linjausten vaikutuksia henkilöstöön ei vielä tässä vaiheessa pysty arvioimaan. Vaikutukset täsmentyvät valmistelun ja päätöksenteon edetessä.

- Kuntia koskevan yhteistoimintalain mukaan tällaisia laajasti organisaatiota koskevia asioita tulee käsitellä yhteistoiminnassa henkilöstöjä edustavien järjestöjen kanssa. Yhteistoiminta on ylipäätään paljon muutakin kuin yleensä julkisuuteen tulevat irtisanomiset ja lomautukset, muistuttaa Oulun kaupungin henkilöstöjohtaja Ville Urponen.

Ensi vuoden talousarvio hyväksytään valtuustossa joulukuussa, ja kaupunginhallitus päättää muutosohjelmasta samoihin aikoihin. Omistajapoliittiset linjaukset ovat valtuuston käsittelyssä tammikuussa.

Muutosohjelma on suunnitteluasiakirja, eli siihen sisältyvistä toimenpiteistä tehdään päätökset erikseen kulloinkin vaadittavassa toimielimessä. Esimerkkinä tästä ovat sivistys- ja kulttuuripalvelujen palveluverkkoselvitys ja sen pohjalta valtuustotasolla tehtävät päätökset. Palveluverkkoselvitys valmistuu tammikuussa 2018.

- Viranhaltijajohto jatkaa asioiden valmistelua kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti. Neuvotteluihin palataan tapauskohtaisesti, kun tilanne sitä edellyttää, sanoo Urponen.

 

Katso myös tiedote Oulu valmistautuu muutoksiin (11.10.2017).

Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Ville Urponen, 044 703 1200

Jakolinkki

Kokousasiakirjat