Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 30.9.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 30.9.2019. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

1. Infot: Valtion talousarvioesitys 2020 ja alustavat vaikutukset Oulun

talouteen ja toimintaan ja Oulun innovaatioallianssin (OIA) kehittämissuunnitelman toteuttaminen. Merkittiin tiedoksi.

2. Kulttuuristrategia. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Oulun kaupungin toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma v. 2019-21. Päätösehdotus hyväksyttiin. Suunnitelmaan tehtiin useita muutoksia. Tarkka lista muutoksista julkaistaan virallisen pöytäkirjan yhteydessä tiistaina 1.10. iltapäivällä Oulun kaupungin verkkosivuilla.

4. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen uudistaminen vuosille 2019-2025. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Selvitys Oulun kaupungin jäsenyyksistä eri yhdistyksissä. Merkittiin tiedoksi.

6. Liiketontin varaaminen Oulunportista Perävainion kaupunginosasta, 564-31-52-1, Portinkaarre

1, Oulunsalo Pilot Holding Ky. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Valtionavustuksen hakeminen Mäntybaana I-hankkeeseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Yhdyskuntalautakunnan muutosesitys TA 2019; maanhankinnan investoinnit ja käyttötalouden

tulot. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Johdon sihteeritehtävien tuottaminen 1.1.2020 alkaen. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

10. Uuden jäsenen valinta teknisten liikelaitosten johtokuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Pekka Karlenius.

11. Uuden jäsenen ja puheenjohtajan valinta Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen

johtokuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Jussi Haataja.

12. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät. Merkittiin tiedoksi.

13. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat