Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallitus 18.3.2019, ennakkotiedote päätöksistä

Esityslista:

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

 

1. Oulu 2026 –tilannekatsaus, luottamushenkilöiden Office 365 –pilvipalveluiden käyttöön siirtyminen ja hankeselvitys kaupungintalon jatkokäytöstä. Merkittiin tiedoksi.

2. Oulun kaupungin tilinpäätös 2018. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1.-28.2.2019. Merkittiin tiedoksi.

4. Hyvinvointilautakunnan, sivistys- ja kulttuurilautakunnan ja kaupunginhallituksen talousarviomuutos vuodelle 2019; toimenpiteet alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi.

Ojalehto esitti, että asia palautetaan valmisteluun, kunnes valtion rahoituksesta on päätökset ja tuodaan käsiteltäväksi sen sisältöisenä, että toimenpiteet ovat oikeutettuja valtion rahoitettavaksi. Simula kannatti Ojalehdon palautusesitystä. Äänestettiin. Palautusta kannattivat Ojalehto ja Simula, asian käsittelyn jatkamista kannattivat Pitko, Pohjola, Sala, Heikkinen, Huikari, Husso, Vikeväkorva, Raudaskoski, Jurkko-Pylväs, Åman-Toivio, Lappalainen. Äänin 11-2 jatketaan käsittelyä. Simula jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Kaupunginjohtaja muutti esitystä siten, että lisättiin päätösesityksen loppuun: Mikäli toimenpiteisiin saadaan valtion rahoitusta, tulee toimielimien hakea vastaavaa talousarviomuutosta toimintakatteeseen. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

5. Business Oulu -liikelaitoksen talousarvio ja talousarviomuutos vuodelle 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Lapsivaikutusten arvioinnin toimintamalli Oulun kaupungissa. Asia jätettiin pöydälle.  

7. Valtuustoaloite, Turvallisia tiloja ja tekemistä myös joulun pyhinä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Valtuustoaloite, määrärahan lisäys kulttuuripääkaupunkihankkeeseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9. Uuden jäsenen valinta hyvinvointilautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

10. Uuden käräjäoikeuden lautamiehen valinta. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

11. Office 365 -koulutukseen osallistuminen.  Asia otettiin pois listalta.

12. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat