Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala: Maakuntauudistusta on arvioitava myös keskuskaupunkien elinvoiman ja talouden näkökulmasta

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala yhtyy Helsingin tulevan pormestari Jan Vapaavuoren maakuntauudistuksesta esittämään huoleen, että uudistuksen valmistelussa on sivuutettu suurten kaupunkien keskeinen merkitys Suomen kilpailukyvylle ja suomalaisten hyvinvoinnille. Laajala muistuttaa, että Suomessa suurten kaupunkien suhteellinen merkitys on kasvanut tasaisesti 2000-luvun aikana ja tulee kasvamaan edelleen kaupungistumisen sekä sitä tukevan talouden rakennemuutoksen seurauksena. Kuusi suurinta kaupunkia ovat jo nyt väestömäärältään suurempia kuin valtaosa tulevista maakunnista ja neljän suurimman kaupunkiseudun alueella asuu lähes puolet koko maan väestöstä. Maakuntauudistuksessa on huomioitava maakuntien erilaisuus ja kaupunkiseutujen asema elinvoiman, talouskasvun ja työllisyyden vetureina.

Maakuntalaissa maakunnan tehtäväksi on esitetty elinkeinoelämän ja elinkeinojen sekä innovaatioympäristön kehittäminen ja rahoittaminen sekä siihen liittyvät yritys- ja neuvontapalvelut. Näiden tehtävien päällekkäisyys on uhka erityisesti suurimmilla kaupunkiseuduilla, joiden panostukset sekä työllisyyteen että elinkeinoihin ovat merkittävät.  Maakunnan tehtävä on rajattava elinkeinojen sekä innovaatioympäristöjen rahoittamiseen. Lisäksi vastuu työllisyydestä tulee olla yhdellä toimijalla. Laajala toteaa huolensa, että suunniteltu kasvupalveluiden lakiesitys ei tue suurten kaupunkien elinvoimaa ja talouskasvua.

Oulun kaupungin ja kuten myös muiden kuuden suurimman kaupunkien näkemyksen mukaan kasvupalvelujen järjestämisvastuu tulee säätää myös muille suurille kaupunkiseuduille siten, kuin se on valmisteltu lakiluonnoksessa Uudenmaan maakunnan kunnille. Laajalan mukaan näin toimimalla tuettaisiin paremmin kansallista kasvua ja kilpailukykyä.

Maakuntauudistuksen toteutuessa Oulun kaupungin talous kutistuu alle puoleen, mutta lainamäärä säilyy ennallaan ja suhteellinen velkaantuneisuus kaksinkertaistuu. Lisäksi tulevaisuuteen varautuminen ja kaupunkiseutujen elinvoiman ylläpitäminen tulee olemaan haastavaa, koska uudistuksen vaikutuksia kuntatalouteen 2019 jälkeen ei ole pystytty luotettavasti arvioimaan.

Keskuskaupungit kuten esimerkiksi Oulu ovat vastanneet pääosin maakuntatason kulttuuritarjonnasta kuten teattereista, orkestereista ja museoista. Kulttuurilaitosten suhteellinen osuus kuntataloudessa kasvaa merkittävästi ja samanaikaisesti kulttuuripalvelujen nykytason ylläpitäminen uhkaa heikentyä. Valtionosuusjärjestelmässä tulee paremmin huomioida keskuskaupungin vastuu maakunnallisten kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden järjestäjänä.

 

Lisätiedot medialle:
kaupunginjohtaja Päivi Laajala, puh. 040 180 1168

Jakolinkki

Kokousasiakirjat