Oulun kaupunginjohtajan virkaa hakeneiden haastattelut - Ajankohtaista - Päätöksenteko ja hallinto - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginjohtajan virkaa hakeneiden haastattelut

Kaupunginhallitus päätti kutsua Oulun kaupunginjohtajan virkaa hakeneista haastatteluun Päivi Laajalan, Marjukka Mannisen, Matti Matinheikin, Timo Nousiaisen ja Mika Penttilän. 

Haastattelut suoritetaan kaupunginjohtajaa valinneen työryhmän kokouksessa torstaina 10.11. klo 9 alkaen. 

Haastattelijoiksi kutsutaan työryhmän työskentelyyn osallistuvien lisäksi kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto sekä valtuustoryhmien puheenjohtajat.

Hakijoista Julius Heikkuri, Samuli Hietanen ja Justin Howard eivät täytä valittavalta edellytettyjä kelpoisuusehtoja ylemmän korkeakoulututkinnon osalta.


Kokousasiakirjat Kokousasiakirjat