Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunki lähtee mukaan häirinnän vastaiseen kampanjaan

 Oulun kaupunki lähtee mukaan oikeusministeri Antti Häkkäsen tällä viikolla lanseeraamaan häirinnän vastaiseen kampanjaan. Häkkänen kirjoittaa blogissaan, että jokaisen tulee saada toimia kaikilla elämän alueilla ilman pelkoa häirinnästä.  Samalla hän haastaa suomalaisia mukaan #häirinnästävapaa-kampanjaan.

- Kampanjaan mukaan lähtemisellä Oulu haluaa painottaa, että kaupungilla on työnantajana nollatoleranssi häirintätapauksiin. Kaikki tapaukset selvitetään eikä ilmoittajan tarvitse olla huolissaan työpaikkansa tai työnteon edellytystensä puolesta. Kaupunki on laatinut myös Hyvän käytöksen oppaan, jota käytetään esimiestyön ja perehdytyksen tukena, sanoo kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Häirintä on esimerkiksi sanoin, toimin tai asentein loukkaavaa käyttäytymistä, joka jatkuvana ja säännöllisenä aiheuttaa haittaa tai vaaraa kohteen terveydelle ja jonka kohteena oleva ihminen joutuu puolustuskyvyttömään asemaan. Seksuaalinen häirintä on yksi häirinnän muoto.

Oulun kaupunki on työnantajana linjannut, että jokaisella kaupungin työntekijällä on toimintavelvollisuus, jos hän havaitsee seksuaalista häirintää. Henkilöstöä kehotetaan nostamaan häirintä keskusteluun asianomaisen henkilön tai tämän esimiehen kanssa. Tukea saa myös kaupungin työsuojelusta.

Esimiehen tulee toimia heti, jos saa tiedon seksuaalisen häirinnän epäilystä. Hänen on puolueettomasti selvitettävä asia osallisten kanssa, yksitellen ja luottamuksellisesti. Asian selvittämistaakkaa ei jätetä häirinnästä ilmoittaneelle, vaan esimies hoitaa sen.

Työterveyslaitoksen kahden vuoden välein tekemässä Kunta10-tutkimuksessa vuonna 2016 Oulun kaupungin vastaajista 7,5 prosenttia ilmoitti kokeneensa kiusaamista tai häirintää edellisen vuoden aikana. Luku on suurten kaupunkien pienin. Silti kaupungin tulee edelleen madaltaa työntekijöiden kynnystä ilmoittaa häirinnästä, koska selvästikään kaikki tapaukset eivät tule ilmi.

- Tällä prosenttiosuudella ilmoituksia pitäisi olla satoja vuosittain, jos kaikesta epäasiallisesta käyttäytymisestä ilmoitettaisiin esimiehille. Osa tapauksista varmasti selviää heti tilanteen yhteydessä eikä sen vuoksi tule työnantajan tietoon. Meillä on selkeä toimintaohje näihin tilanteisiin: ensin on pyrittävä keskustelemaan asianosaisten kesken ja sen jälkeen tarvittaessa esimiehen kanssa. Lisäksi työsuojelu on aina käytettävissä näissä tilanteissa, sanoo henkilöstöjohtaja Ville Urponen.

 

Lisätietoja:

Päivi Laajala, kaupunginjohtaja, 040 180 1168

Ville Urponen, henkilöstöjohtaja, 044 703 1200

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat